loader

Adatkezelési tájékoztató


A oldalon megjelenő képi és szöveges információk a Szentendrei
Médiaközpont Kft., mint kiadó kizárólagos tulajdonát képezik. Azok utánközlése a kft engedélye
nélkül tilos, és jogi lépéseket vonhat maga után.

Az oldal hozzászólásainak adminisztrálási jogát a Szentendrei Médiaközpont Kft.
teljes mértékben fenntartja.

A hozzászólások közül eltávolítjuk a

- a faji eredetre, a nemzeti, nemzetiségi és etnikai hovatartozásra, a vallásos vagy más
  meggyőződésre vonatkozó negatív megjegyzéseket;

- a személyiségi jogokat sértő hozzászólásokat;

- a bűncselekmény elkövetésére sarkalló vagy bűncselekmény elkövetésével vádoló szövegeket;

- a reklámnak minősülő hozzászólásokat;

- az értelmetlen, goromba, megbotránkoztató szavakat tartalmazó bejegyzéseket.

A szerkesztőség fenntartja a jogot a fenti elveket többször is megsértő látogató hozzászólási jogának
megvonására.

Lapunk számos linket tartalmaz, amely más szolgáltatók oldalaira vezetnek, ezen szolgáltatók adat- és
információvédelmi gyakorlatáért nem vállalunk felelősséget.

A Szentendrei Médiaközpont Kft., mint a www.szentendre.media.hu hírportál üzemeltetője ezúton
tájékoztatja a honlap látogatóit a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, az
adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint a látogatók
ezzel kapcsolatos jogairól, és azok érvényesítésének lehetőségeiről.

1. Az adatkezelő

Az adatok kezelője a Szentendrei Médiaközpont Kft., 2000 Szentendre, Kovács László utca 18/B

2. A kezelt adatok köre

A honlap megtekintése során automatikusan rögzítésre kerül a felhasználó látogatásának kezdő és
befejező időpontja, illetve egyes esetekben - a felhasználó számítógépének beállításától függően - a
böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezen adatokból a rendszer automatikusan statisztikai
adatokat generál. Az üzemeltető ezen adatokat nem kapcsolja össze személyes adatokkal. A weboldal
bejelentkezés esetén session ID-t küld, ami az oldal elhagyásakor automatikusan törlődik. A weboldal
használatához megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik.

3. Az adatkezelés célja

Az adatkezelés, a weboldal szolgáltatásait igénybevevő felhasználók, valamint az adatkezelő közötti
folyamatos kapcsolatot és a közvélemény kutatást szolgálja.
A látogatás időpontja, valamint a böngésző és operációs rendszer típusának felvétele és tárolása
kizárólag statisztikai célokat szolgál.
Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. Az így megadott
adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik.
A www.szentendre.media.hu a felhasználókra vonatkozó valamennyi adatot és tényt bizalmasan
kezel, azokat kizárólag a szolgáltatásai fejlesztéséhez, a hirdetési felületek értékesítéséhez és saját
kutatás, statisztika készítéséhez használja fel. Az ezekről készült kimutatások publikálása csak olyan
formában történik, amely nem alkalmas az egyes felhasználók egyedi beazonosítására.

4. Az adatkezelés időtartama

A session ID-k a weboldal elhagyásakor automatikusan törlődnek
A www.szentendre.media.hu nem vállalja a felelősséget a már törölt, de az internetes
keresőprogramok közreműködésével mégis archiválásra került, korábbi oldalaiért. Ezek
eltávolításáról a keresőoldal működtetőjének kell gondoskodni.

5. Az adatokhoz hozzáférők köre, adatfeldolgozók

A felhasználók által megadott személyes adatokhoz az adatkezelő munkatársai férhetnek hozzá.
Személyes adatokat a megjelölteken kívül harmadik személyeknek az adatkezelő nem ad át. Ez nem
vonatkozik az esetleges, törvényben előírt, kötelező adattovábbításokra, amelyekre csak rendkívüli
esetekben kerülhet sor. Az adatkezelő az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes
adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja.

6. A felhasználók személyes adataik kezelésével kapcsolatos jogai

A második pontban megjelölt adatok megadásáról a felhasználók döntenek. Az adatkezelés jogalapja
a felhasználók önkéntes hozzájárulása.
Személyes adataik kezeléséről a felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Az adatkezelő kérésre
tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról,
időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (Szentendrei Médiaközpont Kft., 2000 Szentendre,
Kovács László utca 18/B.) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és
milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás az adatkezelő postai címén H-2000
Szentendre, Kovács László utca 18/B., illetve az info@szentendre.media.hu e-mail címen kérhető.
Ugyanezeken az elérhetőségeken kezdeményezheti a felhasználó személyes adatainak helyesbítését
és törlését is.
A honlap szolgáltatásainak nem megfelelő igénybevétele esetén, valamint a felhasználó saját
kérésére a hozzá tartozó adatokat töröljük. A törlésre a törlési igény megkezdésétől számított
következő munkanapot követő 24 órán belül kerül sor.

7. Adatbiztonsági intézkedések

Cégünk a személyes adatokat a tárhely.eu szervererein tárolja, amelyek 24 órás ügyfélszolgáltatással
üzemelnek.

8. Jogérvényesítési lehetőségek

Az a felhasználó, aki úgy érzi, hogy a www.szentendre.media.hu portál üzemeltetője megsértette
személyes adatok védelméhez való jogát, igényét polgári bíróság előtt érvényesítheti, vagy kérheti az
adatvédelmi biztos segítségét is. Az erre, valamint az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó
részletes törvényi rendelkezéseket a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok
nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény tartalmazza.
Az adatvédelmi elvek kialakításakor az 1992. évi LXIII. számú - személyes adatok védelméről és a
közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló; illetve az 1998. évi VI. számú az egyének védelméről a
személyes adatok gépi feldolgozása során - törvényt vettük alapul.

9. Tájékoztatás a magánszférát fenyegető veszélyekről

Az Internet használatával együtt járnak különböző, a magánszférát fenyegető veszélyek.
Felhívjuk a figyelmét, hogy a weboldalon leírt véleménye személyes adat, amelyből különleges
adataira, akár származására, politikai véleményére is lehet következtetni. Ezen adatok mindenki
számára megismerhetővé válnak.
Javasoljuk, hogy személyes adatai védelme érdekében használjon PET technológiát (Privátszférát
erősítő technológia). Számos honlapon talál erre vonatkozó információt.

10. Fontos webcímek

Privátszférát erősítő technológiák
* Privacy Enhancing Technologies
* Free Privacy Enhancing Technologies
Adatvédelmi információk
* Adatvédelmi biztos
* Hírközlési Fogyasztói Jogok képviselője
., mint a www.szentendre.media.hu hírportál üzemeltetője ezúton tájékoztatja a honlap látogatóit a
személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett
szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint a látogatók ezzel kapcsolatos jogairól, és azok
érvényesítésének lehetőségeiről.

 

Friss videók, hanganyagok

Legutóbbi hírek