loader
"Bízz magadban" Szentendrei Rotary Tanulmányi Ösztöndíj 2022. év

"Bízz magadban" Szentendrei Rotary Tanulmányi Ösztöndíj 2022. év

A Rotary Club Szentendre pályázatot hirdet Szentendrén tanuló diákok számára.

A Pályázat nyertese:

“2022. évi Szentendrei Rotary Ösztöndíjas”

150.000 forint értékű anyagi támogatásban részesül,

A támogatás az Ösztöndíjas által választott konkrét tanulmányok – szakmai vagy tanulmányi utak, versenyek, fesztiválok stb. – költségeire, illetve a tanulmányokhoz szükséges eszközök beszerzésére fordítható. (A támogatás felhasználásáról elszámolást szükséges készíteni.)

A pályázaton további 2 db külön díj kerül kiosztásra 50.000 Ft - 50.000 Ft értékben, valamint a legjobb 7 pályázatot benyújtó diák oklevélben és 10.000 Ft értékű könyvutalványban részesül.

A Pályázaton azon Szentendrén tanuló diák vehet részt, aki

  • a pályázat benyújtásakor 9.-13. osztály valamelyikében tanul,
  • legalább egy tárgyból - a tanárai szerint - kiemelkedő, dicséretes, esetleg országos versenyeken jó helyezést ért el; vagy valamilyen tudományágban, művészeti területen, illetve sportban képes, vagy képességekkel rendelkezik az átlagon felüli teljesítményre.

Rotary tagok és más támogatók gyermekei, hozzátartozói nem pályázhatnak. Az ösztöndíjat (első helyezést) csak egy alkalommal nyerheti el ugyanaz a diák.

A Pályázat két részből áll:

  • az első fázisban a pályázó írásos pályázati anyagot készít,
  • a második fázisban a 10 legjobbnak ítélt pályázatot benyújtó diák (online) beszélgetésen vesz részt a Bíráló Bizottság tagjaival.

A jelentkezőnek az alábbiak szerinti írásbeli pályázatot szükséges benyújtani

  1. A Pályázónak legfeljebb három oldal terjedelemben kell leírnia az őt leginkább érdeklő, foglalkoztató tudományágat, sportot, művészeti-, zenei képzést stb., amivel kapcsolatban az ösztöndíjat fel kívánja használni. Az esszében a pályázónak érvelni kell amellett, hogy miért indokolt a támogatása, az ösztöndíjat milyen célra és formában kívánja felhasználni, az milyen tanulmányokat, képzést, fejlődést biztosítana számára.(A pályázathoz csatolható, azt részben helyettesítheti saját készítésű film, album, festmény, egyéb kreatív megoldás.)
  2. 1 oldalas bemutatkozás, amiben ismerteti a pályázó személyét, céljait, eredményeit.
  3. Pedagógus (vagy szakértő, művész, edző) ajánlólevele a pályázó tevékenységét ismerő szakember részéről. A szakmaiság mellett kérjük, hogy az ajánló térjen ki a pályázó anyagi körülményeire.
  4. Diáktársak ajánlása: legfeljebb három osztály -, vagy iskolatársának külön-külön írásos ajánlását is csatolnia kell a pályázatához, melyben néhány mondatban saját szavaikkal ajánlják társukat az ösztöndíjra.
  5. A mellékelt adatlap, szülői nyilatkozat kitöltése.

Az írásos pályázat beadási határideje: 2022. április 30. éjfél

A benyújtás helye: A pályázat kizárólag elektronikus formában nyújtható be a rotaryosztondij.szentendre@gmail.com címre.

Bármelyik írásos pályázati követelmény hiánya, illetve a benyújtási határidő elmulasztása a pályázatból való automatikus kizárást eredményezi!

Online Szóbeli (személyes beszámoló) pályázat

A határidőben beérkezett, feltételeknek megfelelő és a Bíráló Bizottság által kiemelkedőnek ítélt 10 írásos pályázati anyagot benyújtó Pályázónak szóbeli formában is ’meg kell védeni’ a pályázatát.

A szóbeli beszámoló alkalmából a Pályázó:

- röviden bemutatja magát és beszél arról, hogy miért pályázik,

- összefoglalja és esetleg kiegészíti az írásos pályázati anyagot,

- válaszol a Bizottság tagjainak a Pályázóval, illetve a pályázati anyaggal kapcsolatos kérdéseire.

Értékelés

Maximum 100 pont érhető el a következő megoszlásban:

40 pont az írásos pályázat minősége

40 pont a pályázó szóbeli bemutatkozása

10 pont a diáktársak és pedagógusok ajánlása

5 pont a pályázó rászorultsága

5 pont a Rotary ismerete

A pályázatok értékelését a Bíráló Bizottság végzi, melynek tagja a 2021. évi Rotary Ösztöndíjas diák. A Bizottság vezetője a Rotary Club Szentendre elnöke, aki szavazategyenlőség esetén dönt.

Pályázati határidők

Az írásos pályázat beadási határideje: 2022. április 30.

Értesítés az írásos pályázat eredményéről: 2022. május 10-ig

Online személyes beszélgetés határideje: 2022. május 31-ig

Eredményhirdetés és a díjak átadása: 2022. június 15-ig

A támogató iskolák mindegyikéből az adott iskolában a legtöbb segítséget nyújtó pedagógus oklevél elismerésben részesül. "Szentendrei tehetséggondozó pedagógus 2022. évben" címet kap az a pedagógus, aki a Rotary Club Szentendre tagjainak megítélése szerint a pályázat során legtöbbet tette a sikeres lebonyolítás érdekében.

 

Forrás:  https://www.facebook.com/rotary.club.szentendre/

Címkék

Kommentek

Legutóbbi hírek

Friss videók, hanganyagok