Adatkezelési tájékoztató

A oldalon megjelenő képi és szöveges információk a Szentendrei Médiaközpont Kft., mint kiadó kizárólagos tulajdonát képezik. Azok utánközlése a Kft. engedélye nélkül tilos, és jogi lépéseket vonhat maga után.
Az oldal hozzászólásainak adminisztrálási jogát a Szentendrei Médiaközpont Kft. teljes mértékben fenntartja.


A hozzászólások közül eltávolítjuk a
- a faji eredetre, a nemzeti, nemzetiségi és etnikai hovatartozásra, a vallásos vagy
más
  meggyőződésre vonatkozó negatív megjegyzéseket;
- a személyiségi jogokat sértő hozzászólásokat;
- a bűncselekmény elkövetésére sarkalló vagy bűncselekmény elkövetésével vádoló
szövegeket;
- a reklámnak minősülő hozzászólásokat;
- az értelmetlen, goromba, megbotránkoztató szavakat tartalmazó bejegyzéseket.

A szerkesztőség fenntartja a jogot a fenti elveket többször is megsértő látogató
hozzászólási jogának
megvonására.
Lapunk számos linket tartalmaz, amely más szolgáltatók oldalaira vezetnek, ezen
szolgáltatók adat- és
információvédelmi gyakorlatáért nem vállalunk felelősséget.
A Szentendrei Médiaközpont Kft., mint a www.szentendre.media.hu hírportál
üzemeltetője ezúton
tájékoztatja a honlap látogatóit a személyes adatok kezelése körében követett
gyakorlatáról, az
adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint
a látogatók
ezzel kapcsolatos jogairól, és azok érvényesítésének lehetőségeiről.
1. Az adatkezelő

Az adatok kezelője a Szentendrei Médiaközpont Kft., 2000 Szentendre, Kovács
László utca 18/B
2. A kezelt adatok köre
A honlap megtekintése során automatikusan rögzítésre kerül a felhasználó
látogatásának kezdő és
befejező időpontja, illetve egyes esetekben - a felhasználó számítógépének
beállításától függően - a
böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezen adatokból a rendszer
automatikusan statisztikai
adatokat generál. Az üzemeltető ezen adatokat nem kapcsolja össze személyes
adatokkal. A weboldal
bejelentkezés esetén session ID-t küld, ami az oldal elhagyásakor automatikusan
törlődik. A weboldal
használatához megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával
történik.
3. Az adatkezelés célja
Az adatkezelés, a weboldal szolgáltatásait igénybevevő felhasználók, valamint az
adatkezelő közötti
folyamatos kapcsolatot és a közvélemény kutatást szolgálja.
A látogatás időpontja, valamint a böngésző és operációs rendszer típusának
felvétele és tárolása
kizárólag statisztikai célokat szolgál.
Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja.
Az így megadott
adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik.
A www.szentendre.media.hu a felhasználókra vonatkozó valamennyi adatot és tényt
bizalmasan
kezel, azokat kizárólag a szolgáltatásai fejlesztéséhez, a hirdetési felületek
értékesítéséhez és saját
kutatás, statisztika készítéséhez használja fel. Az ezekről készült kimutatások
publikálása csak olyan
formában történik, amely nem alkalmas az egyes felhasználók egyedi
beazonosítására.
4. Az adatkezelés időtartama
A session ID-k a weboldal elhagyásakor automatikusan törlődnek

A www.szentendre.media.hu nem vállalja a felelősséget a már törölt, de az internetes
keresőprogramok közreműködésével mégis archiválásra került, korábbi oldalaiért.
Ezek
eltávolításáról a keresőoldal működtetőjének kell gondoskodni.
5. Az adatokhoz hozzáférők köre, adatfeldolgozók
A felhasználók által megadott személyes adatokhoz az adatkezelő munkatársai
férhetnek hozzá.
Személyes adatokat a megjelölteken kívül harmadik személyeknek az adatkezelő
nem ad át. Ez nem
vonatkozik az esetleges, törvényben előírt, kötelező adattovábbításokra, amelyekre
csak rendkívüli
esetekben kerülhet sor. Az adatkezelő az egyes hatósági adatkérések teljesítése
előtt minden egyes
adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja.
6. A felhasználók személyes adataik kezelésével kapcsolatos jogai
A második pontban megjelölt adatok megadásáról a felhasználók döntenek. Az
adatkezelés jogalapja
a felhasználók önkéntes hozzájárulása.
Személyes adataik kezeléséről a felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Az adatkezelő
kérésre
tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról,
jogalapjáról,
időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (Szentendrei Médiaközpont Kft.,
2000 Szentendre,
Kovács László utca 18/B.) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről,
továbbá arról, hogy kik és
milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás az adatkezelő
postai címén H-2000
Szentendre, Kovács László utca 18/B., illetve az info@szentendre.media.hu e-mail
címen kérhető.
Ugyanezeken az elérhetőségeken kezdeményezheti a felhasználó személyes
adatainak helyesbítését
és törlését is.
A honlap szolgáltatásainak nem megfelelő igénybevétele esetén, valamint a
felhasználó saját
kérésére a hozzá tartozó adatokat töröljük. A törlésre a törlési igény megkezdésétől
számított
következő munkanapot követő 24 órán belül kerül sor.

7. Adatbiztonsági intézkedések
Cégünk a személyes adatokat a tárhely.eu szervererein tárolja, amelyek 24 órás
ügyfélszolgáltatással
üzemelnek.
8. Jogérvényesítési lehetőségek
Az a felhasználó, aki úgy érzi, hogy a www.szentendre.media.hu portál üzemeltetője
megsértette
személyes adatok védelméhez való jogát, igényét polgári bíróság előtt
érvényesítheti, vagy kérheti az
adatvédelmi biztos segítségét is. Az erre, valamint az adatkezelő kötelezettségeire
vonatkozó
részletes törvényi rendelkezéseket a személyes adatok védelméről és a közérdekű
adatok
nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény tartalmazza.
Az adatvédelmi elvek kialakításakor az 1992. évi LXIII. számú - személyes adatok
védelméről és a
közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló; illetve az 1998. évi VI. számú az egyének
védelméről a
személyes adatok gépi feldolgozása során - törvényt vettük alapul.
9. Tájékoztatás a magánszférát fenyegető veszélyekről
Az Internet használatával együtt járnak különböző, a magánszférát fenyegető
veszélyek.
Felhívjuk a figyelmét, hogy a weboldalon leírt véleménye személyes adat, amelyből
különleges
adataira, akár származására, politikai véleményére is lehet következtetni. Ezen
adatok mindenki
számára megismerhetővé válnak.
Javasoljuk, hogy személyes adatai védelme érdekében használjon PET technológiát
(Privátszférát
erősítő technológia). Számos honlapon talál erre vonatkozó információt.
10. Fontos webcímek
Privátszférát erősítő technológiák
* Privacy Enhancing Technologies
* Free Privacy Enhancing Technologies

Adatvédelmi információk
* Adatvédelmi biztos
* Hírközlési Fogyasztói Jogok képviselője
., mint a www.szentendre.media.hu hírportál üzemeltetője ezúton tájékoztatja a
honlap látogatóit a
személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, az adatok védelme
érdekében megtett
szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint a látogatók ezzel kapcsolatos
jogairól, és azok
érvényesítésének lehetőségeiről.