loader
Pályázat: Gondozási Központ Szentendre intézményvezetői állás

Pályázat: Gondozási Központ Szentendre intézményvezetői állás

Szentendre Város Önkormányzat pályázatot hirdet Gondozási Központ Szentendre intézményvezetői munkakörének betöltésére. A pályázat benyújtásának határideje: a pályázati kiírás Szentendre Város honlapján (www.szentendre.hu) való megjelenését követő 30. nap. (megjelenés: 2021. 11. 19.)

Az intézményvezetői feladatok ellátásával történő megbízás az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvényben (továbbiakban: Eszjtv.) foglaltak, illetve az ennek végrehajtásáról szóló 528/2020. (IX. 28.) Kormányrendeletben (továbbiakban: Korm. rend.), valamint a Gondozási Központ Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak alapján történik.
A munkakör legkorábban 2022. március 01. napjától tölthető be, egészségügyi szolgálati munkaszerződés alapján.
A magasabb vezetői megbízás határozatlan időre szól, a foglalkoztatás teljes munkaidőben történik.
A munkavégzés helye: Gondozási Központ Szentendre, 2000 Szentendre, Sztaravodai út 2.
Próbaidő: az Eszjtv. 3. § (4)-(5) bekezdésében foglaltak kivételével 3 hónap.

 

1. A munkakört betöltő személy többi között felelős az intézményhez tartozó szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, idősek nappali ellátása, valamint demens betegek nappali ellátása során a szakmai vezetésért, a Védőnői és Iskolaegészségügyi Szolgálat működtetéséért. Szorosan együttműködik a Szentendrei Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály szakembereivel. A jelentkezés feltételei a következők:

  • büntetlen előélet
  • cselekvőképesség
  • megfelel az egészségügyi szolgálati munkaszerződés szerinti egészségügyi tevékenység végzésére jogszabályban előírt feltételeknek,
  • egyetemi vagy főiskolai végzettség,
  • a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 3. számú melléklete szerinti felsőfokú szakképesítéssel rendelkezik,
  • az Eszjtv. 4. §-ában megjelölt összeférhetetlenségi ok nem áll vele szemben fenn,

A jelentkezési feltételekről bővebben a szentendre.hu oldalon tájékozódhat. 

Forrás: szentendre.hu

Címkék

Kommentek

Legutóbbi hírek

Friss videók, hanganyagok