loader

Állami támogatásnak köszönhetően több felújítás, fejlesztés kezdődhet a városban

Több mint húsz témát, ebből 5 sürgősségi indítványt tárgyalt legutóbbi ülésén Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. A határozatképesség megállapítása után elfogadta a grémium a napirendet, majd az első sürgősségi indítvány tárgyalása következett, mely a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. által üzemeltetett P’ART Mozi számára új vetítőberendezés beszerzésének engedélyezéséről szóló előterjesztés volt.

Vitályos Eszter térségünk országgyűlési képviselője, miniszterhelyettes, parlamenti államtitkár nemrégiben jelentette be, hogy 23 millió forint támogatást ad az állam a Part Mozi számára új vetítőgép vásárlására. A beszerzéshez ki kell írni a közbeszerzési pályázatot, amit támogatott a testület.

Ezt követően ismét egy sürgősségi indítvány következett, még pedig a Helyi Építési Szabályzat mezőgazdasági területekre vonatkozó változtatási tilalom elrendeléséről szóló. A rendelet módosítás szerint, Szentendre településrendezési feladatainak megvalósítása érdekében a rendelet hatálya alá tartozó ingatlanok területére változtatási tilalmat rendel el Szentendre mezőgazdasági területeire készülő, Szentendre Építési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendeletet módosításának hatálybalépésének napjáig, de legfeljebb jelen rendelet hatálybalépéstől számított három évig.

Az első két sürgősségi indítvány elfogadása után a Kálvária út felújításáról és gyalogátkelőhelyek létesítéséről szóló napirend következett, azaz a közbeszerzési eljárás megindításáról döntöttek a képviselők. A TOP PLUSZ pályázat keretében csaknem 250 millió forintot kapott a város a Kálvária út felújítására. A tervek szerint első lépésben a Hamvas Béla utca és a Damjanich utca közötti szakasz kap új burkolatot, járdát és gyalogosátkelőhelyet alakítanak ki. A zebrák megvilágítására két darab új közvilágítási lámpatest is létesül. A Képviselő-testület felkérte a Polgármestert a közbeszerzési eljárás lebonyolítására.

Állami támogatásnak köszönhetően több felújítás, fejlesztés kezdődhet a városban

Kommentek

Legutóbbi hírek

Friss videók, hanganyagok