loader
„Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek”

„Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek”

Aláírták Szentendrén február másodikán, annak a 2 milliárd forintos projektnek az indulását, ami az országos múzeumi és könyvtári módszertani fejlesztést támogatja az elkövetkezendő 3 évben uniós forrásból és amelynek kidolgozásában jelentős szerepet vállalt a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum is.

A kulturális alapellátást segítő projekt országos múzeumi és könyvtári központi módszertani fejlesztésként a Széchenyi 2020 program keretében, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum és a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár konzorciumi együttműködésében valósul meg. A projekt indító együttműködés aláírásán jelen volt és elmondta a fejlesztéssel kapcsolatos gondolatait Dr. Hoppál Péter, az Emberi Erőforrások Minisztériumának kultúráért felelős államtitkára, dr. Bereczki Ibolya, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum ágazati feladatokért felelős főigazgató-helyettese, valamint dr. Fodor Péter, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár főigazgatója. 

A projektnek, mint a múzeumi és könyvtári rendszerre kiterjedő módszertani fejlesztésnek átfogó célja, hogy a kulturális intézményrendszer az általa kínált nem formális és informális oktatási szolgáltatásokkal hatékonyan tudjon hozzájárulni a köznevelés esélyteremtő szerepének és hátránykompenzációs képességének erősítéséhez, a minőségi oktatáshoz való egyenlő hozzáférés biztosításához, az oktatásba való visszatérés ösztönzéséhez. A fenti célok elérése által pedig csökkenjen a korai – végzettség nélküli – iskolaelhagyók száma, javuljon a hátrányos helyzetű csoportok munkaerő-piaci helyzete, erősödjön a fiatalok társadalmi integrációja, csökkenjen a szegénységben, társadalmi kirekesztettségben élők aránya.

A 16 témakört felölelő 20 mintaprojekt megvalósítói körét úgy válogatták össze, hogy a múzeumok az ország minden régióját lefedjék, és múzeumtípusát képviseljék. A múzeumi ismeretátadás területén megvalósított mintaprojektek és jó gyakorlatok terjesztése hazai és nemzetközi konferenciákon, szakmai műhelytalálkozókon, a 41 fős országos múzeumi koordinátorhálózaton keresztül, illetve online és nyomtatott kiadványok formájában valósul meg. A kulturális alapellátás erősítése céljából a projekt részeként kerül kidolgozásra 10 féle - 8 múzeumi szakembereknek és 2 pedagógusoknak szóló - akkreditált képzés.

A most induló projektben Szentendre több intézménye is érintett a Skanzennel és a Pest Megyei Könyvtárral, ahol várhatóan  a minta projektek után állandósulnak majd a fejlesztéssel mindenkinek elérhetővé váló programok.

Kommentek

Legutóbbi hírek

Friss videók, hanganyagok