loader
A Váci Tankerületi Központ tájékoztató levele szülőknek

A Váci Tankerületi Központ tájékoztató levele szülőknek

A Váci Tankerületi Központ tájékoztató levelét a szülőknek az alábbiakban változtatás nélkül közöljük:

Tisztelt Szülő!

A Kormány a koronavírus járvány terjedése miatt A koronavírus miatt a köznevelési és szakképzési intézményekben új munkarend bevezetéséről szóló 1102/2020 (III.14.) Korm. határozat, valamint a tantermen kívüli, digitális munkarend bevezetéséről szóló 3/ 2020. (III.14.) EMMI határozat értelmében 2020. március 16. napjától a köznevelési intézményekben tantermen kívüli munkarend bevezetése mellett döntött.

I.

Az új munkarend bevezetését a vírus terjedésének megakadályozása indokolta, ezért kérem Önt, hogy a közös társadalmi felelősségvállalást erősítve a következő területen segítse saját környezetében a betegség terjedésének megakadályozását.

Kérem, hogy felelősen, valamennyi családi-gazdasági-egészségügyi szempontot mérlegelve döntsön az iskolai ügyelet igénybevételéről.
Különösebb magyarázat és elemzés nélkül megérthető, hogy a kisebb létszámú, de nem izolált környezetben a vírus terjedésének megakadályozása ugyanúgy lehetetlen, mint a nagyobb osztályközösségekben. A vírus megállítására egyetlen lehetséges eszköz jelenleg a személyes találkozások, közösségek elkerülése.

A kialakult világjárvány olyan, eddig nem látott helyzetet teremtett, amely során a társadalom valamennyi tagját – korra tekintet nélkül - be kell vonnunk annak megfelelő kezelésébe. Kérem, hogy gyermekével is beszélje meg a személyes találkozások és közösségi programok veszélyét, magyarázza el neki a meghozott kormányzati döntés indokát és annak szükségességét. Annak érdekében, hogy a veszélyhelyzet minél hamarabb megszűnjön, kérem, hogy családjában döntsön a személyes kapcsolatok helyetti egyéb kapcsolattartási formák előnyben részesítéséről.

II.

A társadalom valamennyi tagjának ugyancsak közös felelőssége a tanulók tankötelezettségének teljesítése. A tankötelezettség egyfelől jog, másfelől kötelezettség. A digitális munkarend mindenki számára egy újfajta tanulási-tanítási-ellenőrzési formát jelent. Újfajta tanulás a tanulónak, újfajta tanítás a pedagógusnak és újfajta ellenőrzés, követés a szülőnek.     

Mindenekelőtt biztosítom Önt arról, hogy valamennyi intézmény jártas az újfajta tanulásszervezésben. Ezek a módszerek már léteznek, kipróbáltak és alkalmasak az osztálytermen kívüli tanításra. Ilyen többek között a projektmódszer, a kutatómunka, a tömbösített oktatás, és az egyéni tanagyag feldolgozás.

Ezeknek a módszereknek a kizárólagos alkalmazására való átállás a pedagógusok megfeszített munkája mellett azonnali szemléletváltást is igényel mind a pedagógusok, mind a tanulók, mind a szülők részéről. Ebben a folyamatban együttműködését és türelmét kérjük.

Ezúton szeretném Önt tájékoztatni, hogy a hagyományos tanmenetek nem megvalósíthatóak az osztálytermen kívüli oktatásban, így a megszokott tananyagmennyiség szükségszerűen csökken(het), de ez a tananyag mélyebb elsajátításával és újabb készségek és képességek kialakulásával jár.

Mindenképpen hangsúlyoznom kell, hogy a digitális munkarend nem jelent folyamatos online oktatást és az eddig megszokott órarend online megvalósítását. Nyilvánvalóan szükséges lesz az órarendek megfelelő módosítása, a tömbösítés és epochális oktatás bevezetése. Kérem az intézmény által megjelölt kommunikációs csatornákon tájékozódjon az iskolai feladatokról és a kapcsolattartás rendjéről.

Tisztelt Szülő!

Felhívom szíves figyelmét, hogy a digitális munkarend nem tanítási szünet, a tanév sikeres teljesítésének feltétele a kiszabott feladatok elvégzése, a folyamatos kapcsolattartás az iskolával. Amennyiben a tanuló tankötelezettségét nem teljesíti, úgy az intézmény az ágazati jogszabályok szerinti jelentéstételi kötelezettségének (gyermekjóéti szolgálat, gyámhatóság) eleget tesz. Felhívom továbbá szíves figyelmét, hogy amennyiben a tanuló munkája nem értékelhető, úgy a hatályos rendelkezések értelmében osztályozó vizsgára vagy évismétlésre köteles.

Tájékoztatom továbbá arról is, hogy amennyiben semmilyen módon nincs lehetősége az elektronikus kapcsolattartásra, azt jelezz az intézményvezetőnek, aki megoldást fog kínálni a probléma megoldására.

A kialakult helyzet példátlan a magyar köznevelésben, így vélhetően számos további kérdés merülhet fel a gyakorlat során, kérdéseivel forduljon bizalommal az intézmény vezetőjéhez.

Vác, 2020. március 15.
Üdvözlettel:
Verebélyi Gábor Ákos
tankerületi központ igazgató

Kommentek

Legutóbbi hírek

Friss videók, hanganyagok