loader
A jó idő beköszöntével megszaporodhatnak a szabadtéri tűzesetek

A jó idő beköszöntével megszaporodhatnak a szabadtéri tűzesetek

A tavasz beköszöntével országosan- így a megyénkben is – megnövekedik a szabadtéri tűzesetek száma, ezek többsége összefüggésbe hozható a megkezdett kerti munkákkal. Az erdő- és szabadtéri tüzek szempontjából a tavasz a legveszélyesebb időszak, ilyenkor Magyarországon évente több ezer tűz keletkezik. Ennek érdekében nagyon fontos az égetéssel kapcsolatos szabályok fokozott betartása, figyelembe vétele. A tűzvédelmi hatóságok továbbra is ellenőrzik az égetési szabályok betartását, azokat, akik a szabályokat megsértik, szankcióval sújtják, ami akár helyszíni bírság kiszabását is jelentheti.

A veszélyt egyrészről a száraz aljnövényzet és avar jelenti, amelyben könnyen és gyorsan terjed a tűz. 

A szabadtéri tűzgyújtást - különösen az irányított égetés engedélyezésének szabályaira vonatkozóan - a 2015. március 5-én hatályba lépett Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet szabályozza.

Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a lábon álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel összefüggésben és a belterületi ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos.

Külterületen az ingatlan tulajdonosa, használója a tűzvédelmi hatóság engedélyével legfeljebb 10 ha egybefüggő területen irányított égetést végezhet.

Egy kérelmen egy darab 10 hektár vagy ennél kisebb terület égetése jelenthető be, és az első fokú eljárás lefolytatásáért fizetendő 3.000,- Ft illetéket kérelmenként kell megfizetni. A kérelmet a külterület tulajdonosának, használójának legkésőbb az égetés tervezett időpontját megelőző 10. napig kell benyújtania az engedélyező tűzvédelmi hatóságnak. 

 Az OTSZ alapján a következő feltételeket kell betartani:

  • az irányított égetés során a tűz nem hagyható őrizetlenül, és veszély esetén, vagy ha az irányított égetést befejezték, azt azonnal el kell oltani;
  • az irányított égetés csak úgy végezhető, hogy az a környezetére tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen;
  • az irányított égetés befejezése után a helyszínt gondosan át kell vizsgálni, és a parázslást, izzást - vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal - meg kell szüntetni;
  • a tarlónak / lábon álló növényzetnek / avarnak / egyéb növényi hulladéknak minden oldalról egyidejűleg történő felgyújtása tilos;
  • tarló irányított égetésénél az égetéshez csak a tarlómaradványok használhatók fel;
  • lábon álló gabonatábla mellett tarlót égetni tilos.
  • Tűzgyújtási tilalom esetén az érintett területen akkor sem megengedett a tűzgyújtás, ha azt egyébként más jogszabály megengedi;

A tüzek 99 százaléka emberi gondatlanság, rosszabb esetben szándékosság következménye, ezért az erdő- és vegetációtűz elleni legjobb védekezés az odafigyelés.
eldobni , 1 másodperc, eloltani , 100 óra helyreállítani, 100 év 

Amennyiben mégis tűzeset következik be, annak észlelésekor az első és legfontosabb feladat a kezdeti “kis tüzek” eloltásán túlmenően az, hogy arról a 105-ös, vagy 112-es segélyhívó számon haladéktalanul értesíteni kell a katasztrófavédelmet. 

Tűzgyújtási tilalommal és erdőtüzekkel kapcsolatos további információkat www.katasztrofavedelem.hu vagy a www.nebih.hu oldalon talál!

Forrás:Pest Megyei Katasztrófavédelem

Kommentek

Legutóbbi hírek

Friss videók, hanganyagok