loader
Fuvola szakos tanárt keres a Kalász Alapfokú Művészeti Iskola

Fuvola szakos tanárt keres a Kalász Alapfokú Művészeti Iskola

Váci Tankerületi Központ a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Kalász Alapfokú Művészeti Iskola, fuvola szakos tanár munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama határozott idejű, 2023.05.08 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony.                    

Foglalkoztatás jellege: Részmunkaidő, heti 20 órás

A munkavégzés helye: Pest megye, 2011 Budakalász, Szentendrei út 9/a.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Fuvola, furulya tanítás, kamarazene oktatás

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

  •       Főiskola, fuvola szakos tanár,
  •       magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett, büntetlen előélet, tizennyolcadik életév betöltése, cselekvőképesség

Elvárt kompetenciák:

  •       Jó szintű kommunikációs képesség, türelem, innovatív szemlélet, megbízhatóság 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  •       szakmai önéletrajz és motivációs levél
  •       az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata
  •       90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatás eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé
  •       nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2022. szeptember 1. napjától tölthető be.

Forrás: kozigallas.gov.hu

Kommentek

Legutóbbi hírek

Friss videók, hanganyagok