loader
Választási tudnivalók

Választási tudnivalók

Szentendre város hivatalos oldalán megjelentek az áprilisban tartandó választások információi.

Tisztelt Választópolgárok!

Magyarország Köztársasági Elnöke az Országgyűlési képviselők választását, valamint az országos népszavazás időpontját 2022. április 3. napjára, vasárnapra tűzte ki.

Az alábbiakban szeretném felhívni szíves figyelmüket a választáshoz kapcsolódó néhány fontosabb tudnivalóra.

Az országgyűlési képviselők általános választásán, valamint az országos népszavazáson választójoggal rendelkezik minden nagykorú magyar állampolgár kivéve, akit bűncselekmény elkövetése vagy belátási képességének korlátozottsága miatt a bíróság a választójogból kizárt.

Azt a választópolgárt, aki 2022. január 26-án a szavazóköri névjegyzékben szerepel, a Nemzeti Választási Iroda 2022. február 11-ig értesítő megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe vételről.

Aki csak 2022. január 26-át követően kerül be a település szavazóköri névjegyzékébe, azt a helyi választási iroda tájékoztatja értesítő átadásával vagy megküldésével.

Az a választópolgár, aki nem kapta meg az értesítőt vagy azt elvesztette, a helyi választási irodától új értesítőt igényelhet.

A választási eljárásról szóló törvény által létrehozott központi névjegyzék tartalmazza a választópolgárok adatait, valamint a választásokkal kapcsolatban tett külön nyilatkozatait.

A választási eljárásról szóló törvény értelmében a magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár kérheti

a) nemzetiséghez tartozásának,
b) szavazási segítség iránti igényének,
c) személyes adatai kiadása megtiltásának
bejegyzését a központi névjegyzékbe, illetve a bejegyzés törlését.

a) nemzetiséghez tartozás

Az a magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár, aki valamely Magyarországon honos nemzetiséghez (bolgár, görög, horvát, lengyel, német, örmény, roma, román, ruszin, szerb, szlovák, szlovén, ukrán) tartozik, legkésőbb 2022. március 18-án 16.00 óráig kérheti nemzetiségi választópolgárként történő nyilvántartásba vételét. A nyilvántartásba vétel mellett megjelölheti, hogy annak hatálya az országgyűlési képviselők választására is terjedjen ki. Ebben az esetben a választópolgár a pártlista helyett nemzetiségének országos önkormányzata által állított listára szavazhat az egyéni jelölt mellett. Ha a nemzetiségi önkormányzat nem állít nemzetiségi listát, a nemzetiségiként regisztrált választópolgárok is a pártlistára szavaznak.

b) szavazási segítség iránti igény

A fogyatékossággal élő választópolgár kérheti, hogy választójoga gyakorlásának segítésére
• a szavazással kapcsolatos tudnivalókról könnyen érthető tájékoztatót kapjon,
• az értesítőnek a Braille-írásos változatát kapja meg,
• a szavazólap önálló kitöltéséhez Braille-írásos sablont kapjon a szavazás napján, (igénylésének határideje 2022. március 25. 16.00 óra)
• akadálymentesített szavazóhelyiségben szavazhasson (igénylés határideje 2022. március 30. 16.00 óra).

c) személyes adatai kiadásának megtiltása

A jelöltek és jelölő szervezetek kérhetik, hogy választási kampány céljára a választópolgárok nevét és lakcímét a választási iroda adja át részükre.

Ha Ön nem szeretné, hogy személyes adatai választási kampány céljára átadásra kerüljenek, az adatkiadást a kérelem kitöltésével és benyújtásával megtilthatja.

Fenti kérelmeken kívül lehetőség van a szavazóköri névjegyzékhez kapcsolódóan külképviseleti névjegyzékbe vétel iránti kérelmet, átjelentkezési kérelmet, illetve mozgóurna iránti kérelmet is benyújtani.

Szavazás külföldön

Aki a szavazás napján előreláthatólag külföldön szeretne élni a választójogával, legkésőbb 2022. március 25-én 16.00 óráig kell kérnie felvételét a külképviseleti névjegyzékbe a magyarországi lakóhelye szerinti helyi választási iroda vezetőjétől.

Ha a külképviseleti névjegyzékbe történt felvételét követően módosítja korábbi szándékát, és mégis Magyarországon szeretne szavazni, legkésőbb 2022. március 30-án 16.00 óráig kérheti a lakcíme szerinti helyi választási iroda vezetőjétől, hogy a külképviseleti névjegyzékből törölje és vegye vissza a lakóhelye szerinti szavazókör névjegyzékébe.

Szavazás Magyarországon a lakóhelytől távol

Aki a szavazás napján Magyarországon, de nem a lakóhelyén tartózkodik, lehetősége van arra, hogy átjelentkezésre irányuló kérelmet terjesszen elő. (Átjelentkezésre településen belül is van lehetőség, azonban a választópolgár ebben az esetben kizárólag a kijelölt, 4-es számú szavazókörben adhatja le szavazatát, illetve ebből a szavazókörből igényelhet mozgóurnát.)

Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek a választás kitűzését követően, legkésőbb 2022. március 25-én 16.00 óráig kell megérkeznie a lakcíme szerinti helyi választási irodához.

Ha az átjelentkezési kérelem benyújtását követően módosítja korábbi szándékát, és mégis a lakóhelye szerinti szavazóhelyiségben vagy más település szavazóhelyiségében szeretne szavazni, akkor az átjelentkezési kérelmét
– 2022. március 25-én 16.00 óráig módosíthatja, vagy – levélben vagy elektronikus azonosítás nélküli elektronikus benyújtás esetén – visszavonhatja,
– 2022. április 1-jén 16.00 óráig – személyes vagy elektronikus azonosítást követő elektronikus benyújtás esetén – visszavonhatja.

Az átjelentkezéssel szavazó választópolgár a lakcíme szerinti országgyűlési egyéni választókerület szavazólapján és az országos listás vagy nemzetiségi listás szavazólapon szavaz.

Szavazás mozgóurnával

Aki egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogvatartása miatt nem tud megjelenni a szavazóhelyiségben, mozgóurna iránti kérelmet nyújthat be.

A kérelemnek
a) a helyi választási irodához
– levélben vagy elektronikus azonosítás nélküli elektronikus úton legkésőbb 2022. március 30-án 16.00 óráig,
– személyesen vagy elektronikus azonosítással elektronikus úton 2022. április 1-jén 16.00 óráig,
– 2022. április 1-jén 16.00 órát követően elektronikus azonosítással elektronikus úton 2022. április 3-án 12.00 óráig

b) az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz meghatalmazott útján vagy meghatalmazással nem rendelkező személy általi kézbesítéssel legkésőbb 2022. április 3-án 12.00 óráig
kell megérkeznie.

FONTOS SZABÁLY, hogy aki átjelentkezési kérelem alapján lakóhelyétől eltérő településen és mozgóurnával szeretne szavazni, az a kérelmét a szavazás napján már csak a kijelölt szavazókörben adhatja le.

A kérelemnyomtatványok elérhetők:
– https://szentendre.hu/varoshaza/onkormanyzat/valasztasok/orszaggyulesi-kepviselo-valasztas-2022/ menüpont alatt, valamint a
– Nemzeti Választási Iroda honlapján a www.valasztas.hu címen is.

A Szentendrén lakcímmel rendelkező választópolgárok a lakcímük szerinti szavazókör területén lévő, alábbi szavazóhelyiségben adhatják le szavazataikat:

001. szavazókör: Hold utcai tagóvoda, Hold utca 10.
002. szavazókör: Védőnői Szolgálat, Duna korzó 18.
003. szavazókör: Pannónia utcai óvoda, Pannónia u. 5.
004. szavazókör: Szentendrei Járási Hivatal, Dózsa György út 8.
005. szavazókör: Református Óvoda, Vasúti villasor 15.
006. szavazókör: Református Óvoda, Vasúti villasor 15.
007. szavazókör: Móricz Zsigmond Gimnázium, Kálvária út 16/A.
008. szavazókör: Barcsay J. Általános Iskola, Kálvária út 18.
009. szavazókör: Szivárvány tagóvoda, Kálvária út 22.
010. szavazókör: Szivárvány tagóvoda, Kálvária út 22.
011. szavazókör: Vasvári úti tagóvoda, Vasvári Pál u. 39.
012. szavazókör: Vasvári úti tagóvoda, Vasvári Pál u. 39.
013. szavazókör: Gondozási Központ, Sztaravodai u. 2.
014. szavazókör: Gondozási Központ, Sztaravodai u. 2.
015. szavazókör: Izbégi Általános Iskola, Szentlászlói út 94. (A.ép.)
016. szavazókör: Izbégi Általános Iskola, Mária u. 1. (C.ép.)
017. szavazókör: Skanzen, Sztaravodai út 75. hrsz.
018. szavazókör: Skanzen, Sztaravodai út 75. hrsz.
019. szavazókör: Régi Művésztelep, Bogdányi út 49.
020. szavazókör: Régi Művésztelep, Bogdányi út 49.

Kérjük, fokozottan figyeljenek arra, hogy az értesítőjükön feltüntetett szavazóhelyiséget keressék fel a választás napján.

Azon választópolgárok, akiknek lakcíme a lakcímbejelentésre vonatkozó jogszabály értelmében csak Szentendre város megnevezését tartalmazza, a kijelölt 4. szavazókörben (Járási Hivatal, Dózsa Gy. út 8.) szavazhatnak.

A választással kapcsolatos kérdésükkel a jegyzo@szentendre.hu e-mail címen fordulhatnak hozzánk.

Telefonon a 26/785-159 telefonszámon kaphatnak felvilágosítást hivatali munkaidőben.

Szentendre, 2022. január 25.

Tisztelettel:

dr. Schramm Gábor
jegyző
OEVI vezető

 

 

forrás: szentendre.hu

Címkék

Kommentek

Legutóbbi hírek

Friss videók, hanganyagok