loader
Ülésezett a képviselő-testület

Ülésezett a képviselő-testület

A képviselő-testület szerdai rendes ülésén összesen húsz napirendi pontot tárgyalt. A határozathozatalok előtt dr. Göbl Richárd polgármester beszámolt az októberi testületi ülés óta eltelt időszak fontosabb önkormányzati eseményeiről is. A polgármester elmondta, hosszú egyeztetések után október végén megkapta az építési engedélyt az északi elkerülő. A 11-es főút és Pomáz déli határa között haladó út kiviteli tervei november végére elkészülhetnek, így a Nemzeti Infrastruktúrafejlesztő még az idén kiírhatja a kivitelezői tendert. Az ütemterv szerint az építkezés jövőre megindulhat, az átadás 2024 végére várható. Beszámolt az „Élhető Budakalász településfejlesztési program” keretében elindult a településképi eszköztár általános felülvizsgálatát bemutató lakossági fórumról. Jelezte, a korábbi rendelet kiegészítésének legfőbb oka, hogy Budakalász teljes területét be kell vonni a településképi szempontból meghatározó területek körébe, mert csak így tudunk tenni a hegyoldali és a Duna-parti budakalászi területek egységes településképi védelme érdekében. Dr. Göbl Richárd beszámolt arról is, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő megkeresésére Budakalásznak el kell számolnia a 2016-ban eladott Mályva utcai ősfás telekkel, amit 2016-ban a város eladott. Az erről szóló hivatali előterjesztések és a képviselő-testületi döntések annak ellenére születettek meg, hogy az ingyenes állami vagyonátadás szerződéses feltétele a közel 2000 négyzetméteres terület közösségi célú hasznosítása volt. Polgármester úr elmondta, hogy hazai pályázati forrásból közösségi tervezéssel 3000 négyzetméteren megújul és kibővül a játszótér és fitneszpark az Omszk parkban, ehhez összesen 270 írásos lakossági javaslat érkezett. Szintén beszámolt a november eleji városi faültetésről, ahol több helyszínen 141 „várostűrő” fák kerültek a budakalászi közterületekre, amelyeket egy budakalászi család ajánlott fel. A faültetések folytatódnak, hiszen 2024-ig az önkormányzat összesen 1000 új fát szeretne a város közterületein elültetni – fogalmazott dr. Göbl Richárd. Több városi útfelújításról is beszámolt. Befejeződött a Klisovác utcai csatornafedél javítása és a Domb utcai és a Diófa utcai víznyelő helyreállítása és a Petőfi téri szikkasztómedence tisztítása is megtörtént. Befejeződött a Hegyalja úti járda kialakítása, valamint elkezdődött a Gyümölcs utca, Kálvária utca, Lugas utca és a Hegyalja utca felső részének javítása és cementes stabilizációja. Ahol az utca szélessége lehetővé teszi, ott megtörténik a vízelvezetőárkok kialakítása is – fogalmazott a polgármester. Dr. Göbl Richárd jelezte, hogy a Pest Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztályánál eljárást kezdeményezett a Duna-parti jachtkikötők telkein felépített létesítmények miatt. Az intézkedés célja az engedély nélkül, a beépítési előírásokat figyelmen kívül hagyó építési tevékenységek kivizsgálása. Beszámolt a budakalászi szociális munkát végző hivatásos önkormányzati munkatársak és a civil önkéntesek köszöntéséről. Az „Élhető Budakalász” program kapcsán elmondta, elkészült az új településrendezési eszközöket megalapozó vizsgálat és két közlekedési koncepcióterv, ezeket a tervezők és a főépítész a november 29-i lakossági fórumon mutatják be. 

A képviselők ezután a napirendi pontokat tárgyalták és egyebek mellett döntöttek a költségvetés módosításáról annak érdekében, hogy az „Élhető települések”, és a „Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése” elnevezésű TOP Plusz pályázatokon Budakalász sikerrel indulhasson.  A pályázatokon elnyerhető forrásokból a Faluház épületét és környezetét kívánjuk korszerűsíteni, illetve a Telepi Óvoda belső terét és játszóterét tudnánk megújítani, kerékpártárolót és napkollektor rendszert telepíteni. A testület döntött a budakalászi jachtokra, motoros vízi járművekre vonatkozó települési adórendelet módosításáról és az adókivetést kiterjesztette a jogi személyekre és a jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságokra is. A testület módosította a meghatározott össztömeget meghaladó gépjárművek helyi közutakra történő behajtásához szükséges behajtási engedélyek kiadásáról szóló önkormányzati rendeletet. Határozatot fogadtak el a Nyitnikék Óvoda álláshelybővítésére, a kiemelt figyelmet igényélő gyermekek integrált ellátásához nélkülözhetetlen új pedagógiai asszisztens álláshelyről. Mivel a Budakalászi Bölcsőde intézményvezetőjének kinevezése január végén lejár, döntöttek a vezetői megbízás nyilvános pályázatának kiírásáról is. Az egyre romló járványhelyzet miatt döntöttek a Kalászi Idősek Klubja napközbeni működésének szüneteltetéséről úgy, hogy a többi alaptevékenység, a házi segítségnyújtás és az étkeztetés változatlan formában továbbra is működjön. A képviselők javaslatot fogadtak el a Hargita utcába tervezett sebességcsökkentő borda telepítéséről, döntöttek a város területén elhulló állatok tetemének összegyűjtésére, valamint a gyepmesteri szolgáltatásra vonatkozó vállalkozási szerződés megkötéséről, illetve döntöttek a 2022. évi Bursa Hungarica ösztöndíjpályázatok elbírálásáról is. Elfogadták a Polgármesteri Hivatal szervezeti és működési szabályzatának módosítását, az idei belső ellenőrzésekről készült jelentést, a jövő évi ellenőrzési tervet és a testület jövő évi munkatervét is.  A Sekrestyés utcai ingatlanok értékesítésére októberben pályázatot írt ki az önkormányzat, de a sok érdeklődő ellenére az építési telkekre végül nem érkezett az elvárásoknak megfelelő ajánlat. A testület ezért úgy döntött, hogy változatlan induló vételárral (bruttó 63.246.000 Ft) és hosszabb beadási határidő mellett ismét meghirdeti az ingatlant. A képviselő-testület ugyancsak elfogadta a Patakpart Általános Iskola megközelítését szolgáló úthálózatfejlesztés tervezői megállapodásának módosítását, mert a közvilágítás kiépítéséhez a tervezőnek áramszolgáltatói hozzájárulást szükséges beszereznie az érintett kiviteli tervekre. A képviselők végül elfogadták az Önkormányzat és intézményei 2021. III. negyedévi gazdálkodásáról és a helyi adóztatásról szóló beszámolókat is.

Forrás:budakalasz.hu

Kommentek

Legutóbbi hírek

Friss videók, hanganyagok