loader
Időközi választást ír ki a Helyi Választási Bizottság Dr. Almási Csilla lemondása miatt

Időközi választást ír ki a Helyi Választási Bizottság Dr. Almási Csilla lemondása miatt

Legkorábban 2021. április 25-én voksolhatnak Szentendrén a 10-es választókörzetben élők. Időközi választást ír ki a Helyi Választási Bizottság Dr. Almási Csilla lemondása miatt.

A szavazással kapcsolatos tudnivalókról megkérdeztük Szentendre Város közös Önkormányzatának jegyzőjét, Dr. Schramm Gábort, aki Bartha Enikőt jelölte ki, hogy írásban kapjunk tájékoztatást. Az egyes válaszokat változtatás nélkül közöljük.

Mint írták - „a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. (50) törvény értelmében, ha az egyéni választókerületi képviselő megbízatása megszűnik, időközi választást kell kitűzni.  Az időközi választást a Helyi Választási Bizottság (HVB) tűzi ki. Azonban jelenleg nincs lehetőség az időközi választás kitűzésére, azt majd a veszélyhelyzet megszűnése után 15 napon belül kell a HVB-nek kitűznie."

A választást úgy kell kitűzni, hogy a szavazás napja a kitűzést követő hetvenedik és kilencvenedik nap közé essen.” „Azt a választópolgárt, aki a szavazás napját megelőző hatvanhetedik napon a szavazóköri névjegyzékben szerepel, a Nemzeti Választási Iroda értesítő megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe vételéről. Aki pedig a szavazás napját megelőző hatvanhetedik napot követően kerül a település szavazóköri névjegyzékébe, számukra a Helyi Választási Iroda küld értesítőt. Továbbá a helyi kommunikációs csatornákon is folyamatos tájékoztatást fognak kapni a választópolgárok.

Mint írták a mandátumra jelölt lehet „minden nagykorú magyar állampolgár és az Európai Unió más tagállamának magyarországi lakóhellyel rendelkező állampolgára lehet, ha szerepel a központi névjegyzékben. Kivéve, ha a választójog gyakorlásából kizárta a - a bíróság jogerős ítéletével (belátási képesség korlátozottsága/hiánya, bűncselekmény elkövetése miatt), -az állampolgársága szerinti állam jogszabálya, bírósági, hatósági döntése.”

A választás időpontjával kapcsolatban a következő információkat kaptuk az aljegyzőtől: „Több időpont is lehetséges, de ez a veszélyhelyzettől függ. Jelenlegi ismereteink szerint a lehetséges időpontok: április 25., május 2., május 9., vagy május 16-a. Hangsúlyozni szükséges azonban, hogy mindez attól függ, hogy mikor szűnik meg a veszélyhelyzet. Így minden határidővel kapcsolatos kérdésre - (pl. értesítő megküldése, jelölt állítás, névjegyzékkel kapcsolatos kérelmek benyújtása) - akkor tudunk pontos választ adni, ha a HVB a veszélyhelyzet megszűnése után kitűzte az időközi választás időpontját.”

Mint közölték jelenleg - „a választókerületben élők a problémáikkal, kérdéseikkel Pilis Dániel alpolgármester úrhoz fordulhatnak.”

Kommentek

Legutóbbi hírek

Friss videók, hanganyagok