loader
Óvodai beiratkozás - a legfontosabb tudnivalók

Óvodai beiratkozás - a legfontosabb tudnivalók

A következő köznevelési évre a beiratkozás időpontja április 26. hétfő és április 27. kedd lesz az önkormányzati fenntartású óvodákban. Indokolt esetben felmentés is kérhető.

Dr. Göbl Richárd polgármester kihirdette az óvodai általános felvételi időpontját az önkormányzati fenntartású óvodákban a 2021/2022. nevelési évre: 2021. április 26-án hétfőn és április 27-én kedden lesz lehetőségük a szülőknek óvodás korú gyermekeiket beíratni.

A szülők felmentési kérelmet is benyújthatnak május 25-ig, a gyermek négy éves koráig. A felmentés lehetőségét és körülményeit a köznevelési törvény határozza meg: „A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A szülő – tárgyév május 25. napjáig benyújtott – kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a Kormány rendeletében kijelölt szerv (a továbbiakban: felmentést engedélyező szerv) felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.” (A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 8. § (2) bekezdés.)

Fontos tudni, hogy a felmentett gyermek szülője a nevelési év közben is kérheti a gyermek felvételét az óvoda vezetőjénél, illetve, hogy a felmentési kérelemhez mindkét szülő aláírása szükséges. Amennyiben tartós beteg, SNI-s a gyermek, akkor is óvodaköteles, ebben az esetben a Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat vagy más specifikus szakszolgálat szakértői bizottsága jelöl ki a gyermek fejlesztésének megfelelő intézményt számára.

Ha a felmentési eljárás során szakértői meghallgatás szükséges, azt csak az óvodavezető vagy a védőnő végezheti el. A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 38/B. § szerint „Az Nkt. 8. § (2) bekezdése és 45. § (8) bekezdése szerinti felmentést engedélyező szerv a fővárosi és megyei kormányhivatal általános illetékességgel eljáró járási hivatala.” Budakalásziaknak tehát a Szentendrei Járási Hivatalhoz kell benyújtaniuk felmentési kérelmüket.

A felmentési kérelem benyújtásának módja
Postán: PMKH Szentendrei Járási Hivatala 2000 Szentendre, Dózsa Gy. út 8.
Személyesen: PMKH Szentendrei Járási Hivatala 2000 Szentendre, Dózsa Gy. út 8. I. emelet 5. szoba
Ügyfélkapun keresztül: e-papíron
E-mailen, beszkennelve az iratokat (járványra tekintettel), majd postán is megküldve az eredeti iratokat: jarasihivatal.szentendre@pest.gov.hu

Forrás: budakalasz.hu
Kép: pixabay.com

Kommentek

Legutóbbi hírek

Friss videók, hanganyagok