loader
Kőszegen mutatkoznak be a Szentendrei Régi Művésztelep alkotói

Kőszegen mutatkoznak be a Szentendrei Régi Művésztelep alkotói

Festői Szentendre címmel nyílik csoportos kiállítás a kőszegi Jurisics-vár Lovagtermében 2022. június 13-án. A kiállításon a Szentendrei Régi Művésztelepen alkotó művészek válogatott műveit csodálhatja meg a Kőszegre látogató közönség, miközben megismerhetik a művésztelep alkotóközösségét is.

A Szentendrei Régi Művésztelep ikonikus helyszíne a modernkori magyar képzőművészet történetének, hiszen 1926 óta szinte töretlenül az aktív alkotómunka terepét jelenti. A kert természeti közege, a Duna közelsége, valamint a város pezsgő művészeti élete a mai napig inspirálja az itt otthonra találó, és egymással alkotóközösséget alkotó képzőművészeket.

A Szentendrei Régi Művésztelep múltja nemcsak az itt megforduló művészek története, hanem a 20. századi magyar történelem lenyomata is. Az első világháború és annak következményei indították ugyanis a művészeket Szentendre felé, aminek köszönhetően létrejött a Duna-parti kolónia. 2013 óta a MANK Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. megújult, modern műtermekkel várja ismét az alkotókat. A tizenkét műterem egy részét pályázat útján, határozott időre, önállóan alkotó képzőművészek kapják használatba, másik részére pedig úgynevezett csoportos műteremként rövidebb idejű használatára közösen dolgozó művészek pályázhatnak. A MANK vezetése nagy hangsúlyt helyez a telepen zajló művészi munka nyugodt hátterének biztosítására, egyben célul tűzte ki a művésztelep a szélesebb művészetkedvelő közönséggel való megismertetését.

A Festői Szentendre című kiállítás a Szentendrei Régi Művésztelep jelenlegi műterembérlőinek emblematikus műalkotásait mutatja be. A kiállító művészek egyéni képi világa és látásmódja a tárlaton belül együttesen mutatja be a tradícióhoz és a szentendrei hagyományokhoz való kötődést, valamint a modern és progresszív kifejezésmódokat is.

Aknay János alkotásaiban Szentendre jellegzetes építészeti elemei köszönnek vissza: tornyok, kapuk, falsíkok formái. A művek azonban túlmutatnak a látványon, hogy a nézők figyelmét a transzcendens emelkedettség felé irányítsa. Bánföldi Zoltán festményein a változatos képfelületek alkalmazásával szimbolikus, és elbeszélő jellegű kompozíciók bontakoznak ki. Bereznai Péter műalkotásait konstruktív rendezettség, redukált szín-, és motívum világ jellemzi, melyek szimbólumokban gazdag jelentéseket foglalnak magukban. Baksai József bemutatott festményeiben is fontos szerepet játszik a szimbolika. A művek gyakran irodalmi vonatkozással bírnak, és jellemzően szövegrészletek is a kompozíciók részét képezik. Buhály József kiállított alkotásai végtelenbe tartó terekben jelenítik meg jellegzetes fátyolos alakjait, melyek az emberi élet léptékével értelmezhető idő jelentőségét, és múlékonyságát hangsúlyozzák.  De a kiállításban helyet kapott Martin Henrik két festménysorozatának egy-egy jellegzetes darabja, melyek az univerzum határtalan mélységével és mértanával foglalkoznak. Csáki Róbert festett kompozíciói pedig sajátos fantáziavilágba vezetik a nézőt, melyben az elmosódó, szinte csak érzékeltetett részletek magukkal ragadják a képzeletet.  A tárlatra látogatók találkozhatnak Knyihár Amarilla festményeivel is, melyek szentendrei természeti jelenségek alapján ihletődtek. A művészt foglalkoztatják a tükröződések, árnyékjelenségek, és az áttetszőség megjelenítésformái, melyek fontos képépítő szerepet töltenek be. Hasonló módon Krizbai Sándor műveiben is a természet, mint örök metafora jelenik meg. A természet mellett az épített környezet is megjelenik, hiszen Horváth Lóczi Judit műveiben sváb népi- és építészeti hagyományokat formált át saját, geometrikus rendszerbe foglalt kompozíciójába. 

A kiállítás 2022. július 31-ig tekinthető meg minden nap 10-17 óra között a kőszegi Jurisics-vár Lovagtermében.

Forrás: alkotomuveszet.hu

Kommentek

Legutóbbi hírek

Friss videók, hanganyagok