Meghirdették a lakossági fórumokat

Meghirdették a lakossági fórumokat

A településrészenként lakossági fórumokat a Faluház nagytermében rendezik meg. Az alkalmakon elhangzottak, valamint az írásos vélemények feldolgozása után az év végére várható, hogy az új Helyi építési szabályzat, a Településszerkezeti terv és a Szabályozási terv a Képviselő-testület elé kerül és arról döntés születik. A dokumentumokat a budakalászi lakosok október 5-ig írásban véleményezhetik.

"A tervek alapján jelentősen csökken a beépítésre szánt területek, illetve a kijelölt, de még be nem épült lakóterületek aránya, ugyanakkor a közpark és erdőterületek, valamint a beépítésre nem szánt sport és rekreációs célú különleges területek lényegesen több helyet kapnak a városban" - olvasható Budakalász hivatalos oldalán.

Az új településrendezési dokumentumokkal kapcsolatos hirdetmény itt olvasható:
https://www.budakalasz.hu/wp-content/uploads/2023/09/HIRDETMENY.pdf?x97806

Forrás: budakalasz.hu