Iskolaőrök jelentkezését várják

Iskolaőrök jelentkezését várják

Iskolaőrök jelentkezését várja a rendőrség. Az iskolaőr – fegyverhasználati jog nélkül – kényszerítő eszközzel rendelkező, sajátos jogokkal felruházott közfeladatot ellátó személy, aki a Rendőrség területi szervénél áll munkaviszonyban – tájékoztatnak a police.hu-n. Az iskolaőr biztosítja, hogy a kijelölt oktatási-nevelési intézmény pedagógusai, a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottai feladataikat zavartalanul elláthassák. A tanulók vagy az intézmény dolgozóinak biztonságát sértő vagy veszélyeztető cselekményeket megakadályozza, megszakítja, a sérelmükre elkövetett jogellenes cselekményeket megelőzi. Iskolaőr az a büntetlen előéletű, cselekvőképes magyar állampolgár lehet, aki nem áll a rendvédelmi szerv hivatásos állománya tagjának foglalkoztatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, valamint a jelentkezőnek meg kell felelnie az iskolaőrökről szóló BM rendeletben előírt egészségügyi, pszichológiai és fizikai erőnléti alkalmassági feltételeknek. Iskolaőri állásra a jelentkezést elektronikus úton a területi rendőri szervek e-mail címére, vagy postai úton az egyes területi szervek humánigazgatási szolgálata részére kell megküldeni, illetve személyesen bármely rendőri szervnél lehet leadni.