loader
Az OMSZ tájékoztatása a Szentendrei Mentőállomás felújításáról

Az OMSZ tájékoztatása a Szentendrei Mentőállomás felújításáról

Az elmúlt napokban az egyik közösségi oldalon indult egy lakossági kezdeményezés a Szentendrei Mentőállomás felújítására. Az akcióhoz nagyon sokan csatlakoztak. Szerkesztőségünk megkereste dr. Vitályos Eszter, országgyűlési képviselőt és az Országos Mentőszolgálatot azzal a kérdéssel, hogy áll jelenleg az épület átalakításának ügye. Az OMSZ-tól engedélyt kaptunk, hogy a Miniszterhelyettes Asszonynak írt válaszlevelet nyilvánosságra hozzuk. A levelet változtatás nélkül közöljük.

Tisztelt Miniszterhelyettes Asszony!

 

A régóta fennálló, rendkívül rossz műszaki állapotok miatt egy új mentőállomás építése érdekében az Országos Mentőszolgálat már 2017-ben egy telekcserével kombinált beruházási tervvel kereste fel Szentendre Város Önkormányzatát, azonban két próbálkozást követően (2017. ősz és 2020. nyár) sem sikerült erre ideális helyszínt találni. A mentők ekkor úgy döntöttek, hogy az új mentőállomást a régi helyére építik. A tervező a vázlatot és a településképi véleményezésre alkalmas tervdokumentációt is elkészítette, ám a Tervtanács azt javasolta Szentendre Önkormányzatának, hogy biztosítson másik helyet a mentőknek. Ajánlottak is egy ingatlant, azonban ez az árvízvédelmi vonalon kívülre esett, vagyis egy esetleges árvíz idején víz alá kerülhetett volna, így ezt értelemszerűen a mentők nem fogadták el. 2020. 08. 18-án az OMSZ tájékoztatást küldött Szentendre Önkormányzatának arról, hogy a tervezést továbbra is a jelenlegi helyszínen szeretné lefolytatni és kérte az Önkormányzat támogatását, erre azonban nem érkezett válasz. Ezután 2021. 10. 21-én ismét felvették a kapcsolatot az Önkormányzattal és a helyi Építési Hatósággal, de az Önkormányzat 2021. 11. 19-én új ötlettel állt elő. Leányfalun kínáltak fel megvételre egy ingatlant a mentők számára. A tervező ugyan minden alkalommal funkcionálisan alkalmas terveket készített (építészeti szempontból színvonalas dokumentumokkal), a 2021. 11. 29-én, a 2021. 12. 13-án és a 2022. 01. 10-én lefolytatott tervtanácsi ülések sem vezettek eredményre, továbbra is átdolgozásra javasolták a tervdokumentációt. A negyedik tervtanácsi ülésen újabb helyszínváltást kértek, a mentők pedig ismét kifejtették álláspontjukat, miszerint a mentőállomás állapota azonnali beavatkozást igényel és a jelenlegi helyén építenének újat. A Tervtanács kijelentette, hogy a jelenlegi helyén nem támogatja az új állomás építését és állítólag a mentőállomás szentendrei létjogosultságát is megkérdőjelezték. 2022. 03. 10-én 4 újabb mintát is bemutatott a tervező, de Szentendre Főépítésze a modern formák kerülését kérte és hogy az épület jobban illeszkedjen a környezethez. Az ötödik ülésre 2022. 03. 21-én került sor, a mentők ismét bemutatták a Főépítész javaslatainak megfelelően módosított terveket, ezeket azonban továbbra sem fogadták el, helyette az első Tervtanácsi ülésen bemutatott tervek további átdolgozását javasolták. Szentendre Önkormányzata egyetlen Tervtanácsi ülésen sem támogatta az új mentőállomás építését a jelenlegi helyén, többször idegen tulajdonban lévő telket javasoltak erre a célra, vagy az önkormányzati telkek közül olyanokat, melyek nem alkalmasak mentőállomás építésére. Ezek ismeretében, a tervezési szerződés 2022. 05. 04-én lezárásra került és a meglevő mentőállomás teljes körű felújítása lett a cél. Ezzel minden probléma kiküszöbölhető lenne, Szentendre Önkormányzata által fennálló akadály is megszűnne, hiszen ebben az esetben nem lesz szükség településképi engedélyezési eljárásra. A mentők ezek alapján RRF projektben szerepeltették a Szentendrei Mentőállomás átalakítását, 2021. augusztus 31-én pedig benyújtották az előpályázat anyagát. A dokumentációk rendelkezésre állnak, azok frissítése (pl.: egy évnél nem régebbi költségvetés készítése) folyamatban van, hogy a megvalósítás lehetőségét a mentők felkészülten várják. 

Üdvözlettel,

 

Győrfi Pál

 

korábbi fotó, forrás: Vitályos Eszter közösségi oldala

 

Kommentek

Legutóbbi hírek

Friss videók, hanganyagok