loader
Budakalász 36 milliós támogatást kapott az új iskola körüli úthálózatrekonstrukció előkészítő feladataira

Budakalász 36 milliós támogatást kapott az új iskola körüli úthálózatrekonstrukció előkészítő feladataira

A mai napon megérkezett az örömteli értesítés a Belügyminisztériumból egy kormányhatározatról, amely rendelkezik a Patakpart Általános Iskola megközelítéséhez szükséges úthálózat-bővítés és -felújítás előkészítési, tervezési feladataira elnyert 36 millió forintos vissza nem térítendő állami támogatásról.

Szeptemberben egy korszerű épületet vehettek birtokba a budakalászi gyerekek. A Patakpart Általános Iskola helyszínének kiválasztását azonban a kezdetektől élénk vita kísérte, a környező úthálózat ugyanis alkalmatlan a forgalomnövekedés kiszolgálására: a Kőbányai út és Klisovác utca jelenlegi kialakítása és a patakon átívelő összeköttetés hiánya miatt nem képes a nagyobb forgalom akadálytalan elvezetésére.

Az új iskola körzethatára – Damjanich utca, Budai út, Pomázi út által határolt nyugati terület – a távolságok alapján alkalmas lenne a gyalogos és kerékpáros megközelítésre, de jelenleg nem csak a közúti kapcsolatok nincsnek kiépítve ehhez, hanem a gyalogos, kerékpáros feltételek is hiányosak.

A szükséges fejlesztések messze túllépik városunk pénzügyi lehetőségeit, a korábbi előzetes tervezői becslések szerint a kivitelezési költségek meghaladhatják az 1,2 milliárd forintot. A megközelíthetőség javítása, az úthálózat fejlesztése azonban nélkülözhetetlen. Ennek első és elengedhetetlen feltétele egy átfogó közlekedésfejlesztési koncepció elkészítése volt.

 

A városvezetés szakmai elképzeléseit tartalmazó kiadvány a Hírmondó márciusi számának mellékleteként minden budakalászi családhoz eljutott. A véleményt nyilvánítók többsége egyetértett azzal, hogy Budakalász kulcskérdésként kezelje az iskola biztonságos gyalogos és kerékpáros megközelítésének a kialakítását. A lakossági és civil javaslatok is főleg járdák építését, a gyalogos utak rendbetételét, új gyalogos átkelőhelyek létesítését szorgalmazták. Így születtek meg az iskolához érdemben kapcsolódó alábbi konkrét fejlesztési tervek:

  • A Klisovác utca rekonstrukciója: járdaszélesítés, kerékpársáv kialakítása.
  • Az Erdőhát és Klisovác utcák szilád burkolatú gyalogos összeköttetésének kialakítása.
  • A Patakpart utca rekonstrukciója megépítése.
  • A Kőbányai út – Klisovác utca gyalogos összekötése.
  • A Kőbányai út meglévő szakaszának rekonstrukciója és folytatása a Patakpart utcáig.
  • Gyalogos- és kerékpárosbarát forgalomtechnika kiépítése.
  • Közvilágítás, csapadékelvezetés és zöldfelület kialakítás.

Az elmúlt egy évben a városvezetés több körben intenzív tárgyalásokat folytatott a kormányzat illetékeseivel a szükséges fejlesztésekről és annak finanszírozásáról. A reménykeltően pozitív visszajelzések után a minél pontosabb költségbecslés érdekében Budakalász vállalta a részletes tervek elkészíttetését, valamint egy feltételes közbeszerzési eljárás elindítását. A tervek elkészültek, a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás februárban lezárulhat, így a pontos forrásigény ismeretében születhet döntés a projekt további állami támogatásáról. A most elnyert 36 millió forintos támogatás a város által vállalt előkészítő feladatok költségeit fedezi.

Háttér

Az iskola körül kialakult helyzet pontos megértéséhez érdemes felidézni, hogy 2013. január 1-től az állami köznevelés rendszere alapvetően átalakult. Míg korábban több mint kétezer önkormányzat tartotta fenn a hazai általános iskolákat, 2013-tól csak egy állami fenntartó maradt, maga az állam.

Városunk az M0 körgyűrű bővítése és a Megyeri híd megépítése után az óriási forgalomnövekedés miatti környezeti károk ellentételezésére évi 250 millió forint értékű beruházásra tarthatott igényt, ami 2008-tól az M0 következő szakaszának befejezéséig járt Budakalásznak. Bár ezt szerződésben vállalta az állam, néhány év után mégsem teljesült, a jogi eljárás ezért indult. Ennek befejezése előtt, 2016-ban, Budakalász peren kívüli megállapodást kötött, melyben lemondott a környezeti károk ellentételezéséről. Az állam ugyan milliárdos kompenzációt fizetett ezért, de a hatalmas pénzt egy állami feladatra szánta az akkori városvezetés.

A Swietelsky Építő Kft.-vel 2019 márciusában aláírt kivitelezői szerződés már 3,5 milliárd forintról szólt, de ez nem tartalmazta az iskola berendezését, az iskola megközelíthetőségéhez nélkülözhetetlen úthálózatfejlesztést sem.

A munkálatok 2019 tavaszán indultak, az iskolát 2020 májusában kellett volna átadni. Nyolc hónapnyi munkavégzés után határidő-hosszabbítást kért a kivitelező, így a szerződésüket és az épület műszaki tartalmát úgy kellett módosítani, hogy az megfeleljen a 2021-től érvényes szigorúbb energetikai szabványnak. 2019 végén már az új városvezetésnek kellett gondoskodnia a kivitelezői megállapodás teljesítéséhez hiányzó 1,5 milliárd forintról is. A második támogatási megállapodást 2019 decemberében sikerült aláírni, azonban a két támogatási összeg együtt sem adta ki a kivitelezői megállapodás 100 százalékos pénzügyi fedezetét, de a támogatói szerződésből kikerült az a korábbi önkormányzati vállalás, hogy 15 évig az épület üzemeltetésének és fenntartásának költségeit is Budakalász fizesse.

A Swietelsky-vel közötti szerződésben az is szerepelt, hogy a kiviteli költségek 5 százalékának megfelelő tartalékkeretet Budakalász állja. Ezért a támogatáson felül, saját büdzséből további 232 millió forintot költött a város az új iskola felépítésére. Az iskola az önkormányzat által ingyenesen felajánlott ingatlanon épült fel. Az épület önkormányzati tulajdonban van, de kezelője a Váci Tankerületi Központ.

 

 

 

forrás: budakalasz.hu

Címkék

Kommentek

Legutóbbi hírek

Friss videók, hanganyagok