Álláspályázat óvodai és iskolai szociális segítő munkakörre

Álláspályázat óvodai és iskolai szociális segítő munkakörre

A Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Intézmény pályázatot hirdet óvodai és iskolai szociális segítő munkakörre. A pályázat benyújtásának határideje: december 10.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Pest megye, Szentendre járás kijelölt köznevelési intézményei

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. NM. rendelet vonatkozó részei alapján óvodai és iskolai szociális segítői feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
A 15/1998. NM. rendelet 2. sz. mellékletének II. Részében megjelöltek szerinti képesítési előírások.
Jó kommunikációs, konfliktuskezelő, stressztűrő képesség, önálló munkavégzés, pontosság. Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat. Felhasználói szintű számítógépes ismeretek.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
Szakmai végzettséget igazoló dokumentumok másolata, szakmai önéletrajz.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Istenes Mónika nyújt, a 0620/364-0837 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
Elektronikus úton Istenes Mónika részére az

Címkék: