loader
Jól kell iskolát választani! - fontosak a határidők is

Jól kell iskolát választani! - fontosak a határidők is

Számos határidő van még a pályaválasztással kapcsolatban az általános iskolások előtt. Összegyűjtöttük őket, hogy könnyebb legyen eligazodni a dátumok között.

2018.01.19. Az Arany János Tehetséggondozó Programjába tartozó intézmények megszervezik a találkozást a programba jelentkezőkkel.

2018.01.20. 10 óra Központi írásbeli felvételi vizsgák az érintett 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban.

2018.01.25. Pótló központi írásbeli felvételi vizsgák a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban, továbbá a kilencedik évfolyamra, valamint az Arany János Tehetséggondozó Programjába jelentkezők számára azoknak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni

2018.01.26. Az Arany János Tehetséggondozó Programjába tartozó intézmények megszervezik a találkozást a programba jelentkező, a pótló írásbelin részt vett tanulókkal.

2018.02.08. A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező középfokú intézmények a Hivatal által meghatározott módon értesítik az írásbeli eredményéről a tanulókat.

2018.02.09. Az Arany János Tehetséggondozó Programjában részt vevő intézmények a programra benyújtott pályázatok eredményéről - egymás egyidejű előzetes értesítésével és az oktatásért felelős minisztérium bevonásával - értesítik az érintett törvényes képviselőket, tanulókat és általános iskolákat.

2018.02.19. Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú iskoláknak, a tanulói adatlapok első példányát pedig a Hivatalnak. (A 6 és 8 évfolyamos gimnáziumba történő jelentkezésről a tanuló közvetlenül is megküldheti a jelentkezési lapot a gimnáziumnak, a tanulói adatlapot a Hivatalnak.)

2018.02.19. Jelentkezés a Belügyminisztérium által fenntartott rendészeti szakgimnáziumokba.

2018.02.22-03.13. Szóbeli meghallgatások az általános felvételi eljárás keretében.

2018.03.14. A középfokú iskola eddig az időpontig nyilvánosságra hozza a jelentkezők felvételi jegyzékét.

2018.03.21-22. A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában.

2018.03.23. Az általános iskola eddig az időpontig elzárva őrzi az eredeti, korábban beküldött tanulói adatlap második példányát. A módosító tanulói adatlapot ekkor kell megküldeni a Felvételi Központnak.

2018.03.28. A Hivatal elektronikus formában megküldi a középfokú iskoláknak a hozzájuk jelentkezettek névsorát ABC sorrendben.

2018.03.28. A Klebelsberg Központ kijelöli a Köznevelési Hídprogramokat a következő tanévtől megvalósító középfokú intézményt vagy intézményeket, és érről tájékoztatja az általános iskolákat.

2018.04.10. A Hivatal a módosító tanulói adatlapok alapján kiegészíti a jelentkezettek listáját.

2018.04.13. A középfokú iskola igazgatója az ideiglenes felvételi rangsort – a Hivatal által meghatározott módon – megküldi a Hivatalnak.

2018.04.20. A Hivatal kialakítja a végeredményt az igazgatói döntések és tanulói adatlapok egyeztetése alapján, és elküldi azt a középfokú iskoláknak (egyeztetett felvételi jegyzék).

2018.04.27. A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak.

2018.05.07-18. Rendkívüli felvételi eljárást kell tartani, ha az általános felvételi eljárás keretében a felvehető létszám 90%-ánál kevesebb tanulót vettek fel.

2018.05.7-08.31. A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást írhat ki.

2018.05.18. A 2018. 05. 18-ig megtartott rendkívüli felvételi eljárást meghirdető iskola igazgatója dönt a felvételi kérelmekről.

2018.06.01. A benyújtott kérelmek alapján lefolytatott jogorvoslati eljárás befejezése a fenntartónál.

2018.06.18. Az általános iskola értesítést küld a tanulóról a tanuló állandó lakhelye szerint illetékes járási hivatal, valamint az állami intézményfenntartó központ részére, amennyiben a köznevelésről szóló törvény 14. § (2)-(3) bekezdése alapján kezdeményezi a tanköteles tanuló felvételét a Híd I. vagy Híd II. programba. 
Az állami intézményfenntartó központ kijelöl legalább egy, a megye területén működő Híd-I. vagy Híd-II. programban részt vevő köznevelési intézményt, amely a tanulót felveszi tankötelezettségének teljesítése érdekében.

2018.06.21-23. Beiratkozás a középfokú iskolákba az iskola igazgatója által meghatározott időben.

 

Kép forrása internet.

Kommentek

Legutóbbi hírek

Friss videók, hanganyagok