loader
Ma újra kinyitott a szentendrei piac

Ma újra kinyitott a szentendrei piac

Újra kinyitott a Bükkös parti piac, természetesen a szigorú járványügyi óvintézkedések betartása mellett. Az önkormányzat, a Rendészet munkatársai, valamint a piac üzemeltetője együttműködve  a járványhelyzetnek megfelelően kialakította a piacindítás és működtetés feltételeit, összeállította azokat a vásárlási és árusítási szabályokat, amelyeket a piac üzemeltetője köteles volt a „Piaci rend” című dokumentumba belefoglalni.

 -Az arcmaszk viselése árusokna és vásárlóknak egyaránt kötelező.
 -Nincs vásárlási időkorlát, de mindenkit gyors vásárlásra kérnek.
 -A termékeket az áru átadásáig, lehetőleg csak az árus fogja meg.

-A piac 6 és 14 óra között lesz nyitva.
- 6 és 9 óra között csak a 65 év felettiek vásárolhatnak.

A piac működtetésének részletes szabályai:

– Nyitvatartás: reggel 6 órától délután 14 óráig. 6 és 9 óra között csak 65 év feletti vásárlók, 9 órától csak a 65. életévüket még be nem töltött vásárlók léphetnek be a piac területére.
– Parkolás: Szentendre Város Polgármestere a piaci napokon hozzájárult ahhoz, hogy a Paprikabíró utcai parkolót a vásárlók, illetve az árusok használhassák, függetlenül attól, hogy lakcímkártyájuk, mely településre szól.
– A piaci árusok kötelesek a termékeik szállítására használt gépkocsi szélvédője mögé, a piacüzemeltetője által lepecsételt, „Piaci áruszállítás” feliratú lapot elhelyezni.
– A piacon – az intézkedés feloldásáig – 65. év feletti személyek nem árusíthatnak.
– A piac területe a cikk elején lévő térképen látható.
– A piactér területére nyíló üzletekben dolgozók – a hatályos jogszabályi rendelkezéseken túl –, kötelesek a piac nyitvatartási idejében kesztyűben dolgozni.
– A piacon a nem egy háztartásban élők kötelesek betartani egymástól a kormányrendeletben előírt másfél méter távolságot.
– Lehetőleg egy háztartásból csak egy személy keresse fel a piacot, ezzel is csökkentve a vásárlói létszámot.
– Nincs időkorlát a vásárlás időtartamára, de az árusok, a Rendészet munkatársai, a piac üzemeltetője szorgalmazni fogja a vásárlások gyors lebonyolítását.
– A Rendészet a piacon tartózkodók létszámát folyamatosan ellenőrzi, amennyiben a vásárlók létszáma eléri a maximumot a Rendészet jogosult a piacmenedzser értesítése mellett a piacra történő belépést felfüggeszteni.
– A piac nyitvatartási ideje alatt mind az árusoknak, mind a vásárlóknak kötelező az arcmaszk. Akinek nincs arcmaszkja, a helyszínen beszerezheti.
– A piac nyitvatartási ideje alatt az árusoknak kötelező a gumikesztyű viselése.
– Az árusoknak a WHO ajánlása alapján készült kézfertőtlenítőt kell az asztalukon elhelyezni, amelyet a vásárlók szükség esetén használhatnak. A fertőtlenítőt a piacüzemeltető szerzi be kizárólag gyógyszertári forgalmazásból. A fertőtlenítő flakonok a piaci irodában minden piacnapon újratölthetők. Más folyadékkal felöltött üvegek, vagy a fertőtlenítő hiánya az árusításból  való azonnali kizárást von maga után.
– A piac területe két irányból közelíthető meg. A Paprikabíró utcai parkoló felé egy, kizárólag a terület elhagyására szolgáló kijárat lesz.
– A piac területét a Szentendrei Rendészet szalagos kordonnal keríti el, melynek a térképen látható be-, illetve kijáratai lesznek.
– A piac be- és kijáratainál a Szentendrei Rendészet munkatársai végzik a Rendészet Vezetőjének utasítása szerinti ellenőrzést.
– Az árusításra kerülő termékeket – lehetőleg – csak az árus érintse meg mindaddig, amíg azt a vásárlónak át nem adja.
– Határozatlan ideig a higiéniai eszközökkel felszerelt piaci mellékhelyiséget kizárólag az árusok használhatják.
– A Piacüzemeltető az érvényes szerződése alapján Piaci rendet állapít meg, mely tartalmazza jelen megállapodás pontjait, illetve a Piac területén az árusokra vonatkozó kötelező szabályzatot.
– A Piacüzemeltető vállalja, hogy a Piaci vásárlási rendet a bejáratoknál jól látható helyen kifüggeszti, illetve a piaci árusokra vonatkozó szabályozás árusok által elfogadott, aláírással igazolt példányát a Piac Irodában megtekinthetővé teszi.
– A szabályzat megjelenik Szentendre Város honlapján és az üzemeltető valamennyi általa üzemeltett digitális felületen.

Címkék

Kommentek

Legutóbbi hírek

Friss videók, hanganyagok