loader
A veszélyhelyzet marad a lazítások ellenére

A veszélyhelyzet marad a lazítások ellenére

A 2020. május 16-án megjelent Magyar Közlönyben lévő Korm. rendelet szerint, május 18-tól a következő védelmi intézkedések vannak hatályban:

- Mindenki köteles más emberekkel a szociális érintkezést – a közös háztartásban élők kivételével – a lehető legkisebb mértékűre korlátozni, és a  másik embertől lehetőség szerint legalább 1,5 méter távolságot tartani.

- Mindenki köteles üzletben történő vásárlás és tömegközlekedési eszközökön való tartózkodás során a  szájat és az orrot eltakaró eszközt (például orvosi maszk, sál, kendő) viselni.

- A védőtávolság megtartása mellett a közterületek, parkok és szabadtéren lévő játszóterek is látogathatóak.

- Saját és családja érdekében a  65. életévét betöltött személy az  élelmiszerüzletet, drogériát, gyógyszertárat, gyógyszert, gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzletet 9.00 óra és 12.00 óra közötti időben látogathatja.

- Az  élelmiszerüzletben, drogériában, gyógyszertárban, gyógyszert, gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzletben 9.00 óra és 12.00 óra közötti időben az ott foglalkoztatottak kivételével kizárólag az (1) bekezdés szerinti személy tartózkodhat.

- Az  e rendelet hatálya alá tartozó területen működő piac nyitva tartásának rendjéről és a  piacnak a  65. életévüket betöltött személyek általi látogatásának rendjéről a  kerületi önkormányzat e  rendelettől eltérően rendelkezhet. A  piac nyitva tartása alatt olyan kizárólagos látogatási idősávot kell megállapítani, amely alatt a  piacot kizárólag 65. életévüket betöltött személyek látogathatják.

- Valamennyi üzlet nyitva tarthat és a vásárlók által látogatható.

- A  vendéglátó üzlet – így különösen az  étterem, a  kávézó, a  cukrászda, a  büfé, a  presszó – kerthelyiségében vagy teraszán a tartózkodás és a megrendelt étel, illetve ital elfogyasztása megengedett.

- A  vendéglátó üzleten belül – az  ott foglalkoztatottak kivételével – tartózkodni tilos. Kivételt képez az  elvitelre alkalmas ételek kiadása és szállítása.

- A strand, valamint a szabadtéri fürdő nyitva tarthat és látogatható.

- A szabadtéri múzeum és állatkert nyitva tarthat és látogatható.

- A  veszélyhelyzeti rendelet 4.  § (1)  bekezdésében meghatározott korlátozások érvényben maradnak azzal, hogy a vallási közösség szertartása, továbbá a polgári házasságkötés és temetés, valamint a (3) bekezdés szerinti családi rendezvény megtartható.

- A  vallási közösség szertartása, továbbá – a  házasuló felek kivételével – a  polgári házasságkötés és temetés során biztosítani kell a védőtávolság megtartását.

- 2020. június 15. napjától a  temetést, valamint a  házasságkötést követő családi rendezvény megtartható, ha a résztvevők száma nem haladja meg a 200 főt.

- 2020. június 15. napjától a  házasságkötés és a  házasságkötést követő családi rendezvény vendéglátó üzletben, valamint szálláshelyen is megtartható és azon zenés szolgáltatás biztosítható.

- A (3) bekezdés szerinti családi rendezvény során az e rendelet szerinti védőtávolság betartása kötelező.

 

Kommentek

Legutóbbi hírek

Friss videók, hanganyagok