loader
Városi kitüntetéseket adtak át augusztus 20-án

Városi kitüntetéseket adtak át augusztus 20-án

Az augusztus 20-i ünnepségen adták át az idei városi díjakat. Szentendre Város Díszpolgára 2019-ben Szvorák Katalin énekművész lett, aki az ünnepségen legújabb CD-jéről énekelt válogatást. Pro Urbe Emlékéremmel tüntették ki Bokorné Forró Ágnest, a Musica Beata kórus vezetőjét, a zeneiskola tanárát, Silacher Miklóst, a Szent Cecília Kórus karnagyát és a Szentendrei Árvácska Állatvédő Egyesületet.

Szentendre Város Díszpolgára – Szvorák Katalin 

A Város Díszpolgára címet idén Szvorák Katalin énekművész kapta nemzetközileg is elismert művészi, zenei és tanári pályafutása, továbbá a város művészeti élete, a hagyományok és magyar kultúra érdekében végzett tevékenysége elismeréseként.

Szvorák Katalin felvidéki magyar, az egész Kárpát-medence népdalkészletének hiteles közvetítője. Kossuth-, és Liszt-díjas énekművész, tavaly Európai Polgár díjjal tüntették ki, idén pedig a Magyar Érdemrend középkeresztjét kapta, majd a Jean Monnet-emlékérmet, és a Magyar Örökség díjat, amellyel a nemzetek egymáshoz való közeledését, egymás jobb megismerését elősegítő munkáját ismerték el. Saját bevallása szerint a legbüszkébb arra, hogy az aprócska szlovákiai falu, Pinc díszpolgára. Szvorák Katalin sikert sikerre halmozva nemcsak országos, hanem nemzetközi hírnevet is szerzett magának. Három és fél évtized alatt több, mint háromezer-ötszáz koncertet adott, három kontinens 45 országában. 37 tematikus, önálló lemeze jelent meg. A szlovákiai Losoncon született, jelenleg családjával Pilisszentlászlón élő előadóművész. 1996-tól két évtizeden át a szentendrei Vujicsics Tihamér Zeneiskola népdaltanára volt, tanítványai között mára ismert, és sikeres népzenészek vannak. Kati kezei alatt a gyerekek megtanulták, hogy a legcsodálatosabb hangszer az emberi hang.

Pro Urbe Emlékérem – Bokorné Forró Ágnes

Szentendre Város képviselőtestülete döntésének értelmében Pro Urbe Emlékérmet kapott Bokorné Forró Ágnes kórusvezető, szolfézstanár, a Musica Beata kórusban, valamint a Vujicsics Tihamér Zeneiskolában végzett odaadó, áldozatos munkája, illetve a város zenei életében végzett fáradhatatlan és példamutató tevékenysége elismeréseként.

1994 őszétől tanít a szentendrei Vujicsics Tihamér Zeneiskolában, kezdetben furulyát, fagottot, szolfézst és kórus tárgyakat. 1995-ben költözött Szentendrére, azóta itt él. 1996-ban a Barcsay Jenő Általános Iskola tanulóiból gyermekkart szervezett, mellyel már az első tanévet követően sikerrel szerepeltek Bizet: Carmen c. operájában. A Vujicsics Tihamér Zeneiskola Musicantus Kórusával szintén számos sikert értek el: filmszerepet, Holland Fesztivál szereplést, illetve Hágában Arany Minősítést. Idén 21. éve, hogy a Szentendrei Református Kórust vezeti, melynek karnagyaként jubileumi 2000. év adventje óta hívja közös éneklésre a város liturgikus szolgálatot felvállaló kórusait. Több mint 15 éve hozta létre a Zeneház programot, mellyel az iskolás kor előtti gyermekek zenei nevelését teremtette meg, s végzi ma is. A Musica Beata Kórus munkájában 12 éve vesz részt, közel tíz éve, a kórust vezető karnagyként. A Perjéssy Barnabás igazgató által alapított Virágvasárnapi Hangversenyeket évek óta szervezi, együttműködve az Új Szentendrei Kamarazenekarral és a Szentendrei Református Egyházközséggel. Hasonló sikerrel folytatja az adventi hangversenyt, szintén a szentendrei Kamarazenekarral közösen, mely az évad egyik leglátogatottabb hangversenye városunkban. Több hazai és külföldi kórussal ápol baráti kapcsolatot, ezzel emelve a város hírnevét. Bokorné Forró Ágnes kórusvezető, szolfézstanár, a Zeneház vezetője, szerves része a város zenei életének. A legkisebbektől a szép korú felnőttekig adja át az éneklés, a zene örömét, gazdagítva ezzel az itt élők és ide látogatók életét.

Pro Urbe Emlékérem – Silacher Miklós

Silacher Miklós karnagy a Szent Cecília kórusban hosszú évtizedeken át tanúsított odaadó, áldozatos munkája, a város zenei életében végzett fáradhatatlan és példamutató tevékenysége elismeréseként kapta a díjat.

A Péter-Pál templom Szent Cecília Kórusának karnagya, Silacher Miklós a kórus élén töltött hosszú szolgálat befejeztével érdemelte ki az elismerést. Kitartása, helytállása, teljesítménye kiemelkedő, számtalan polgárt szolgált hosszú munkássága alatt. Silacher Miklós 46 évvel ezelőtt, az akkori káplán javaslatára Tegzes Györgytől vette át a Szent Cecília Kórus vezetését. A 41 évnyi karvezetésen felül 15 évet töltött tagként a kórusban, mindezen évek alatt, rövid betegségeket kivéve, minden alkalommal  jelen volt a próbákon, részese volt a templomi szertartásoknak, szolgálva ezáltal a város lakóit, elmélyítve a hitéletet a szent zene által. A hosszú évek alatt a templomi liturgián kívül is számtalan egyéb rendezvényen is énekelt kórustagként, illetve kántorként. Megalakulása óta orgonál a Ferences Öregdiák Egyesület rendezvényein, megemlékezésein.

Néhány kiemelkedő missziós útja: 1996-ban Rómába utazott a kórus, ahol október 8-án a Szent Péter Bazilika magyar kápolnájában, a Magyarok Nagyasszonya ünnep elrendelésének 100. évfordulóján tartott szentmisén énekelt. 2003-ban Mariazellben, 2004-ben szintén október 8-án Czestohowában, majd másnap a krakkói Isteni Irgalmasság Bazilika magyar kápolnájának felszentelésén szolgált a kórus. Több ízben jártak Erdélyben, Felvidéken és Kárpátalján, ez utóbbi helyszínen különösen fontos volt az anyaországi jelenlét, a magyar nyelvű művészi előadás. Ezen programok aktív részese volt.

Pro Urbe Emlékérem – Árvácska Állatvédő Egyesület

Idén Szentendre Város képviselő-testülete az Árvácska Állatvédő Egyesületnek ítélte az állatvédelem területén tanúsított odaadó, áldozatos munkája, fáradhatatlan és példamutató tevékenysége elismeréseként a Pro Urbe-díjat. A díjat az Egyesület elnöke, Sztakó Jánosné vette át.

Az Egyesület 1997-ben kettős céllal alakult meg; egyrészt mert a városban, de különösen az iskolák körül kóborló állatok félelmet keltettek sok gyermekben és felnőttben egyaránt, ugyanakkor az éhes és kidobott állatok szenvedéseit is meg akarták szüntetni az alapítók.

Az Egyesület azóta is több száz kidobott, elkóborolt, gazda nélküli kutyát és cicát ment meg, gyógyíttat és biztosítja ezeknek az állatoknak az elhelyezését, olykor nagy nehézségek árán. Az Egyesület mindenkori vezetői, dolgozói példamutatóan, nagy szeretettel és türelemmel végzik cseppet sem könnyű feladatukat. A Szentendrei Árvácska Állatvédő Egyesület olyan civil szervezet, amely évtizedek óta nagy alázattal, sokszor anyagi gondokkal küzdve végzi állatvédő munkáját. Mindent megtesz azért, hogy a város és környéke gyermekei megszeressék négylábú barátaikat, ezért rendszeresen tartanak állatsimogató napokat és lehetőséget adnak arra is, hogy a zárt kennelekben lévő állatokat sétálni vigyék alkalmi gazdijaik. Ekkor gyakran egy életre szóló barátság is kialakulhat, amely az állatok új gazdáknál történő elhelyezését is elősegíti. Ezeknek a találkozóknak azonban egyik nagy célja, hogy a gyerekeket és a felnőtteket is a felelős állattartásra neveljék. Az Egyesület tevékenységével az egész országban elismerést és tiszteletet vívott ki magának, öregbítve ezzel városunk jó hírét is.

Forrás: szentendre.hu

 

Kommentek

Legutóbbi hírek

Friss videók, hanganyagok