loader
TÁJÉKOZTATÓ A KUTAK ENGEDÉLYEZTETÉSÉRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A KUTAK ENGEDÉLYEZTETÉSÉRŐL

Fúrt kút fennmaradásának, üzemeltetésének engedélyeztetése során magánszemély esetében a jegyző által engedélyezett talajvízre, parti szűrésű vízre szűrőzött kút létrehozásához nem kell tervezői végzettség, nem kell a Magyar Mérnöki Kamara tagsággal rendelkezni sem, elegendő, ha a dokumentumot kútfúrási jogosultsággal rendelkező szakember írja alá. - Jelent meg az információ a város weboldalán.

2020. január 1-jén lépett hatályba az a rendelet, amely a kerti kutakra és a telektulajdonosokra nézve is tartalmaz módosításokat. A változásokkal kapcsolatban ugyanakkor még mindig sok a félreértés és kérdés.

A lehatárolt belső, külső és hidrogeológiai védőidom, védőterület területen lévő kutak fennmaradásának engedélyezése nem jegyzői hatáskör, ezeket a kérelmeket a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság bírálja el. Budakalászon a védőterület a HÉV-sínektől a Duna felé eső területek nagy része. A jegyző által engedélyezhető kutak azok, amelyek építési telken, kertes ház udvarán vannak, és amelyekből évi 500 köbméternél kevesebb talajvizet vesznek ki. Ezek a kutak alapvetően a kerti öntözésre, illetve a ház körüli szükségletekhez valók, bár utóbbihoz ellenőrizni kell a víz minőségét is. 

Ásott kút esetében sem a fennmaradási engedélyezéséhez sem az ehhez kapcsolódó ügyintézéshez nincs szükség kútfúró végzettségre, e kutakat a tulajdonos is engedélyeztetheti és alá is írhatja a kapcsolódó dokumentumokat. Az engedélyezett kutak helyét vízszintes koordinátákkal, az egységes országos vetületi rendszerben (EOV), vagy pedig a földrajzi szélesség és hosszúság megadásával kell megjelölni. Ez engedmény a vízügyi hatóság által engedélyezett kutakhoz képest, mivel azoknál még a Balti-tenger szintje feletti magassági értéket is meg kell adni.

Kutak megszüntetése azonban engedélyköteles. A megszüntetési engedélyezési tervdokumentációnak tartalmaznia kell a vízilétesítmény vízjogi engedélyezési eljárásához szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet 2. számú mellékletben meghatározott műszaki leírásnak megfelelő adatait, valamint az általános (átnézetes), a megszüntetés előtti (jelenlegi) és a megszüntetés után tervezett állapotra vonatkozó 1:10 000 méretarányú helyszínrajzot, továbbá a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet 5/A § (1) és (2) bekezdéseiben meghatározott adatokat és dokumentumokat.

 

Fontos megjegyezni, hogy új kút létesítésére nem vonatkozik a könnyítés, azokhoz továbbra is engedélyt kell kérni, és a kérelemhez a jogszabályban meghatározott dokumentációt kell csatolni.

 

A kapcsolódó kérelmek, dokumentumok letölthetők a www.budakalasz.hu oldalról.

 

Kép forrása: internet

 

Kommentek

Legutóbbi hírek

Friss videók, hanganyagok