loader
Sajtónyilatkozatot küldött szerkesztőségünknek a DMRV Zrt. a fakivágással kapcsolatban

Sajtónyilatkozatot küldött szerkesztőségünknek a DMRV Zrt. a fakivágással kapcsolatban

Több mint 10 egészséges fát vágtak ki hétfőn, a Püspökmajor lakótelepen, a Hamvas Béla utcában. A DMRV Zrt. által felkért szakemberek végezték el a munkálatokat, ami felháborította az ottélőket.

Ma este 19 órakor kezdődő híradónkban részletesen beszámolunk a történtekről. Összeállításunkban megszólalnak a lakók, az Önkormányzat részéről Pilis Dániel, alpolgármester és természetesen a DMRV Zrt.-t is megkerestük az ügyben. A társaságtól senki nem adott telefonos interjút. Egy írásos közleményt juttattak el szerkesztőségünkhöz, amit változtatás nélkül adunk közre:

SAJTÓNYILATKOZAT

Társaságunk, a DMRV ZRT. hatósági engedély alapján, külső vállalkozó bevonásával 2020. 07.09-én megkezdte a Szentendre, Hamvas Béla sétány és Pomázi út közötti szakaszon a meglévő, rossz műszaki állapotú, elválasztott rendszerű szennyvíz közcsatorna kiváltását. A felújítási munka 470 méter hosszon új csatorna fektetését és 33 db beton tisztító akna cseréjét foglalja magában. A tervezett munka elvégzésének indoka a csatornahálózati szakasz nem kielégítő működése, a tömítetlenség, ami közegészségügyi kockázat, melynek egyik fő kiváltó oka a vezeték nyomvonalán elhelyezkedő növényzet vezetékre gyakorolt káros hatása.

A kivitelezést megelőzően a munka részleteiről több egyeztetés történt a hatóságokkal, Szentendre Város Önkormányzatával, az érintett lakóházak közös képviselőivel, a helyi lakosokat pedig írásos hirdetmény útján tájékoztattuk a munka részleteiről.

A vezetékfektetési munka velejárója, hogy az érintett nyomvonalon a kivitelezést és korábban az üzemeltetést akadályozó növényzetet, fákat, cserjéket el kell távolítani. Tudomásunkra jutott, hogy a helyi közösség egy részében ez nemtetszést váltott ki. Ezzel kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adjuk:

Több jogszabály, szabvány védi a közműveket a káros külső behatások elkerülése érdekében, ami közérdek. Ezek közül a legfontosabbak a 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet, az MSZ 7487/2:1980 szabvány és a 346/2008. (XII.30.) Korm.rendelet, amely kimondja, hogy fás szárú növény az ingatlan azon részén és oly módon telepíthető, hogy az nem okozhat kárt a meglévő létesítményekben és nem akadályozhatja azok biztonságos működését.

Az érintett szakaszon, a csatornahálózat védősávja sűrűn tele volt ültetve, azok rongálták a meglévő csatornát, és ellehetetlenítették az új vezeték fektetését, ezért el kellett távolítani azokat. A kivitelező gondos munkát végzett, humusszal töltötte fel a terepet a már elkészült nyomvonalon, rendezett környezetet hagyott maga után.

Sajnálatunkat fejezzük ki, hogy a lakók eddig megszokott, növénydús, természetes közege megváltozott, de a biztonságos közműszolgáltatás felülírja ezen igényeket. A kivitelezővel együttműködve vállaljuk a kivágott fák kétszeresének a pótlását oly módon, hogy az Önkormányzat által kijelölt területen – természetesen a vezetékek védősávján kívül – a kívánt faültetéseket rövid időn belül elvégezzük.

Bízunk abban, hogy a fatelepítés megnyugtató megoldást jelent a lakóközöség számára, továbbá megelégedésükre szolgál az új, korszerű szennyvízcsatorna-hálózat üzembiztos működése.

Kommentek

Legutóbbi hírek

Friss videók, hanganyagok