loader
Pályázat szociális gondozó munkakör betöltésére

Pályázat szociális gondozó munkakör betöltésére

A Kalászi Idősek Klubja a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet szociális gondozó munkakör betöltésére. Közalkalmazotti jogviszony időtartama határozatlan idejű. A munkavégzés helye a Kalászi Idősek Klubja, melynek címe 2011 Budakalász, Táncsics M.u.19. A munkakör magába foglalja a gondozási feladatok ellátását előírt helyen és időben, házi segítségnyújtás keretein belül, az ellátott igényeinek megfelelően. A gondozónak munakörébe tartozik többi között a segítségnyújtás az igénybe vevő önálló életvitelének fenntartásában - szükségleteinek megfelelően - lakásán, lakókörnyezetében. A házi segítségnyújtó hozzájárul ahhoz, hogy az ellátást igénybe vevő fizikai, mentális, szociális szükséglete a saját környezetében, életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelően, meglévő képességeinek fenntartásával, felhasználásával, fejlesztésével biztosított legyen. 

Illetmény: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései szerint.

Pályázati feltételek:

 • 8 általános vagy középfokú iskolai végzettség; szociális gondozó és ápoló képzettség;
 • magyar állampolgárság;
 • büntetlen előélet;
 • cselekvőképesség, egészségügyi alkalmasság;
 • hasonló munkakörben szerzett – legalább egy éves szakmai tapasztalat.

Pályázat részeként benyújtott dokumentumok:

 • fényképpel ellátott szakmai önéletrajz;
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
 • végzettséget igazoló dokumentumok másolata;
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy személyes adatai kezeléséhez és megismeréséhez a pályázati eljárással összefüggő mértékben hozzájárul.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban szerzett - szakmai tapasztalat.

Elvárt kompetenciák:

 • rugalmasság;
 • jó empátiás képesség;
 • szociális érzékenység;
 • pontosság;
 • jó fizikai erőnlét, terhelhetőség;
 • rend és tisztaság iránti igényesség.

A pályázat benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Kalászi Idősek Klubja címére történő megküldésével (2011 Budakalász, Táncsics M. u.19.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: gondozó.
 • Elektronikus úton a klubja@budakalasz.hu e-mail címen keresztül.
 • Személyesen: Kalászi Idősek Klubja, Pest megye, 2011 Budakalász, Táncsics M. u. 19.

Munkakör betölthető:                                        A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

Pályázat benyújtási határideje:                        2022.február 15.

Elbírálás:                                                       2022.február 16.

 

Forrás: budakalasz.hu

Fotó: Unsplash

Címkék

Kommentek

Legutóbbi hírek

Friss videók, hanganyagok