loader
Pályázat: Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár igazgatói állás

Pályázat: Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár igazgatói állás

Pályázatot hirdet a Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár igazgatói posztjára Szentendre Város Önkormányzata.

 Szentendre Város Önkormányzat a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár igazgató (magasabb vezető) beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű                   

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás 5 éves határozott időre, 2020. augusztus 1-től 2025. július 31–ig szól.

A munkavégzés helye: Pest megye, 2000 Szentendre, Pátriárka utca 7.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Feladata a tagintézmény szakszerű és törvényes működtetése, a felelős gazdálkodás, az intézmény közép- és hosszú távú fejlesztési céljainak, stratégiájának kidolgozása, döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörbe.

Pályázati feltételek:

- büntetlen előélet

- magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, ill. bevándorolt vagy letelepedett személy,

- rendelkezik szakirányú felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel, vagy

- nem szakirányú felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel és az Országos Képzési Jegyzék (a továbbiakban: OKJ) szerinti segédkönyvtáros szakképesítéssel, és

- rendelkezik tárgyalásszintű idegennyelv-ismerettel, amelynek igazolása történhet különösen államilag elismert komplex típusú középfokú nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal egyenértékű okirat, a szakmai gyakorlat külföldi teljesítéséről szóló igazolás bemutatásával,

- végzettségének, szakképzettségének és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább öt éves szakmai gyakorlatot szerzett, és

- végzettségének és szakképzettségének vagy az intézmény alaptevékenységének megfelelő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenységet végez, amelynek igazolása történhet kutatási, publikációs vagy oktatási munkák bemutatásával, valamint projektben való részvétel igazolásával.

- vezetői gyakorlat

A beosztás betölthetőségének időpontja: 2020. augusztus 01.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. március 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bánffy-Szegedi Tünde nyújt, a 06-26-785-066-as telefonszámon lehet kérni.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. március 31.

 

Részletes információk találhatók a www.szentendre.hu weboldalon.

 

 

 

 

(hír forrása: szentendre.hu)

Kommentek

Legutóbbi hírek

Friss videók, hanganyagok