loader
Lehetőség az iparűzési adóelőleg csökkentésére

Lehetőség az iparűzési adóelőleg csökkentésére

Az adózóknak lehetőségük van arra, hogy az általuk előzőleg bevallott, bejelentett adóelőleg módosítását kérjék. Az előleg módosítását kizárólag az esedékességig, azaz 2020március 16. előtt elektronikusan benyújtott kérelemben lehet kérelmezni.

Szentendre Város Önkormányzati Adóhatósága tájékoztatja Önöket arról, hogy a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 41. § (1) bekezdése értelmében a helyi iparűzési adóban (HIPA) 2020. évben is adóelőleget kötelesek bevallani és befizetni, amit általában a megelőző HIPA bevallás adatai alapján kell teljesíteniük. Az előlegfizetési időszak jellemzően a bevallás-benyújtás esedékességét követő második naptári hónap első napjával kezdődő 12 hónapos időszak. Az iparűzési adóelőleg-fizetési kötelezettséget az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.) 46. § (1) bekezdés a) pontja alapján önadózás útján kell teljesíteni.
Az adózóknak – külön elektronikus úton benyújtott kérelem alapján – lehetőségük van arra, hogy az általuk előzőleg bevallott, bejelentett adóelőleg módosítását kérjék.
Az Art. 69. §-a alapján, az adózó az adóelőleg esedékességének* időpontjáig benyújtott kérelmében az általa bevallott adóelőleg módosítását kérheti az adóhatóságtól, ha előlegét az előző időszak (év, negyedév, félév) adatai alapján fizeti, és számításai szerint adója nem éri el az előző időszak adatai alapján fizetendő adóelőleg összegét. *2020. március 16!
A kérelem mindenki számára költségmentes és illetékmentes.
Az adózónak a kérelmében be kell mutatnia, hogy a rendelkezésére álló információk és becslések alapján várhatóan hogyan alakulnak az üzleti évben gazdasági tevékenységének azon adatai, melyeket az adó számítása során figyelembe kell venni, másrészt pedig számszakilag le kell vezetnie a várható adókötelezettség kalkulációját.
Az előleg módosítását kizárólag az esedékességig, azaz 2020. március 16. előtt elektronikusan benyújtott kérelemben lehet kérelmezni.
Jelen tájékoztató készítése napján az országos E-Önkormányzati Portálon https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap  ilyen jellegű kérelem benyújtására űrlap rendelkezésre áll.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy az adózásról a változásokról folyamatosan frissülő információkat a város honlapján találhatnak https://www.szentendre.hu/varoshaza/polgarmesterihivatal/hivatali_ugyek/helyi-adok/ az érdeklődők!
Köszönjük, hogy befizetett adójával hozzájárul Szentendre Város és Magyarország
fejlődéséhez!

Szentendre, 2020. február 20.
Szentendre Város Önkormányzati Adóhatósága

Forrás: szentendre.hu

Kommentek

Legutóbbi hírek

Friss videók, hanganyagok