loader
Közterület-használati kisokost tett közzé az önkormányzat

Közterület-használati kisokost tett közzé az önkormányzat

Sokan nem is tudják, hogy az ingatlan előtti közterület használatnak szabályai vannak. A fővárosból és más településekről minden évben költöznek új lakók Budakalászra. Az állami támogatások hatására egyre többen vágnak építkezési, vagy felújítási munkálatokba. Tájékoztatóban tette közzé Budakalász Város Önkormányzat a szabályozás főbb elemeit, az igénylés és ellenőrzés részleteit, továbbá néhány gyakorlati példát a könnyebb érthetőség, alkalmazás és ügyintézés érdekében. 

 

1. Mi számít közterületnek?

Közterület a közhasználatra szolgáló minden olyan magán-, állami vagy önkormányzati tulajdonban álló terület, amely mindenki számára korlátozás nélkül igénybe vehető, ideértve a közterületnek közútként szolgáló és a magánterületnek a közforgalom elől el nem zárt részét. A közterület rendeltetése a közlekedés biztosítása (pl: utak, járdák, terek), pihenő- és emlékhelyek kialakítása, ( pl. parkok, köztéri szobrok stb.), közművek elhelyezése.  

  1. A leggyakoribb esetek

A tapasztalatok szerint a mindennapokban a leggyakoribb eset az, amikor az ingatlantulajdonos építési, felújítási munkálatokat végez és az ingatlan előtt konténert, vagy építőanyagot kupacolva helyez el. Ennek díja négyzetméterenként napi 105 Ft. Az ingatlan kerítése előtti terület, az előtte haladó út szegélyéig közterületnek minősül! A terület használatát ezért kell engedélyeztetni és ott úgy kell a tárgyakat, építőanyagokat tárolni, hogy azok a közlekedést ne zavarják az úttesten.

Tűzifa kiszállításakor ha a fahasábokat az ingatlan előtt helyezik el, szintén díjfizetési kötelezettséggel jár!

Az ingatlanok előtt álló fák is közterületi növények, ezért azokat bejelentés nélkül kivágni nem szabad. Az eltávolított, öregebb fák helyére csemetét kell ültetni (az invazív fafajok, pl. nyírfa nem megfelelőek).

Üzemképtelen járművet közterületen tárolni nem szabad. Ilyen autó maximum 10 napig parkolhat közterületen, de erre az időszakra is engedélyt kell kérni.

A Zöld Bicske Kft.-től évenként egy alkalommal, ingyenesen igényelhető lomtalanításkor a lomokat a kerítésen belül, praktikusan a kapu közelében kell elhelyezni.

Számos más esetben is engedélyeztetni kell a közterület-használatot, például ha cégtáblát, hirdetőtáblát szeretnénk elhelyezni, vagy ha tehergépjárművek és vontatmányaik parkolnak közterületen. Az engedélyköteles esetek teljes körét a vonatkozó rendeletek rögzítik. Kiemelendő, hogy ha a közterület-használat főútvonal mentén történik, a közút kezelőjének hozzájárulása is szükséges a jogszabályi rendelkezések betartásához.

  1. Ügyintézés

Az engedélyek igénylésével kapcsolatban az Ügyintézés/Városrendészetmenüpont alatt tájékozódhatunk. Itt minden szükséges, friss információ megtalálható a témával kapcsolatban, a közterület-használat iránti kérelem is innen tölthető le.  A nyomtatványt személyesen a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán kaphatjuk meg és nyújthatjuk be, ebben az esetben csekken lehet befizetni a szükséges díjat, amelyet mellékelnek a nyomtatványhoz.  Papír alapú közterület-használati igényt csak természetes személy nyújthat be!

A kérelmezést és a díjfizetést emellett teljes egészében bonyolíthatjuk online is. Ebben az esetben a kitöltött és lefotózott, vagy beszkennelt nyomtatványt az info@budakalasz.hu e-mail címre kell elküldeni, a díjat pedig az Önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára fizethetjük be (a 12001008-00173183-00100006 számlaszámra). Közleményként tüntessük fel a díjfizetés tárgyát: „közterület-használat”. A közterület-használatot egy nappal legalább a használat megkezdése előtt kell megigényelni. Amennyiben indokolt esetben sürgős ügyintézésre lenne szükségünk, az igény beadása után néhány órával telefonon érdeklődhetünk  a Önkormányzati Rendészet +36 (70) 314 6104 – es telefonszámán. Az Önkormányzat az engedélyeket határozat formájában adja ki és küldi meg.

  1. Díjkalkuláció

A díjat a használni kívánt terület négyzetméterben meghatározott nagysága alapján, a rendelet 6. §-a szerint kell kiszámolni.  A minimális összeg egységesen 1400 Ft.  A rendeletben megtalálható minden fajta közterület-használat díja, ami négyzetméterenként van megadva, így a használni kívánt terület nagysága szerint kell beszorozni az összeget.

  1. A jogszabályi háttér

A közterület-használat szabályait önkormányzati rendeletek rögzítik, a 18/2017. és a 16/2015. számú dokumentumok letölthetők a város honlapjáról, a fent említett menüpontban. A közterületeket bárki szabadon használhatja a rendeltetésüknek megfelelő célra. Nagyon fontos azonban, hogy az ettől eltérő esetekbenengedélyt kell kérni. Ennek hiánya, valamint ha a közterület-használati díj befizetése nem történt meg, bírságfizetési kötelezettséggel jár.

  1. Ellenőrzés

A közterület-használat szabályainak betartását a Budakalászi Önkormányzati Rendészet ellenőrzi többek között rendszeres járőrözéssel. Fontos, hogy az engedély igénylését és a díjfizetést igazolni tudjuk, amíg a közterület-használat be nem fejeződik. Az igénylő köteles a közterület-használat kapcsán is a rendészekkel együttműködni, továbbá a használat megszűnésekor az eredeti állapotot visszaállítani a területen.

Forrás: budakalasz.hu

Kép forrása: internet

Kommentek

Legutóbbi hírek

Friss videók, hanganyagok