loader
Ki kapjon idén városi elismerést? - Már lehet jelölni!

Ki kapjon idén városi elismerést? - Már lehet jelölni!

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a városi díjak adományozásáról szóló 14/2011.(IV.04.) sz. rendelete értelmében az alábbi díjak jelöltjeire kér és vár javaslatokat, jelöléseket:

„BUDAKALÁSZ DÍSZPOLGÁRA” díj

adományozható annak a személynek, aki kiemelkedően jelentős munkájával, vagy egész életművével mind a városon belül, mind pedig országosan, vagy nemzetközi viszonylatban olyan általános elismerést szerzett, amely hozzájárult a település jó hírnevének öregbítéséhez, továbbá példamutató emberi magatartása miatt köztiszteletben áll.  A díszpolgári címmel díszoklevél és emlékplakett jár. A díj átadására az augusztus 20-i ünnepségen kerül sor. 

„BUDAKALÁSZÉRT EMLÉKÉREM” díj

adományozható azoknak a személyeknek, személyek csoportjának, társadalmi vagy gazdasági szervezeteknek, akik vagy amelyek a város fejlesztésében, társadalmi, szociális, kulturális és gazdasági élet bármely ágazatában kiemelkedően hasznos munkát végeztek, és ennek révén a település értékeit növelő, maradandó eredményeket értek el. Az emlékérem mellé díszoklevél és emlékplakett jár. A díj átadására az augusztus 20-i ünnepségen kerül sor.

„dr. MILOSEVITS PÉTERNÉ”

BUDAKALÁSZ KÖZOKTATÁSÁÉRT díj

annak a személynek adható, aki a város köznevelése minőségi színvonalának emelésében elméleti vagy gyakorlati tevékenységével járult hozzá, vagy a budakalászi köznevelés terén egyéb módon maradandót alkotott. Az emlékérem mellé díszoklevél és emlékplakett jár. A díj átadására a városi Pedagógus napon kerül sor. 

„BUDAKALÁSZ KIVÁLÓ PEDAGÓGUSA” díj

adományozható az önkormányzati és állami fenntartásban működő, helyi nevelési, oktatási intézményekben foglalkoztatott óvoda- vagy iskolapedagógusnak, aki kiemelkedő színvonalú oktató-nevelő munkát végez, végzett és eredményesen járult hozzá a gyermekek, tanulók képességeinek kibontakoztatásához. A kitüntető címhez díszoklevél és emlékérem jára díj átadására a városi Pedagógus Napon kerül sor.

„BUDAKALÁSZ SPORTJÁÉRT” díj

adományozható annak a személynek, aki a sport terén nyújtott kiemelkedő teljesítményével Budakalász hírnevét öregbíti. A díjat az a személy kaphatja, aki Budakalász sportéletében a helyi sportért kiemelkedő tevékenységet végez vagy végzett. Az elismeréshez díszoklevél és emlékplakett jár, a díj átadására a városi augusztus 20-i ünnepség keretében kerül sor.

„BUDAKALÁSZI POLGÁROK EGÉSZSÉGÉÉRT” díj

adományozható annak a személynek, aki Budakalászon hosszú ideje, legalább 5 éve az egészségmegőrzés, egészségfejlesztés, a megelőzés és tájékoztatás területén – ideértve a szociális ágazatot és a bölcsődei ellátást végzőket is – kifejtett munkássága révén elismerésre méltó tevékenységet végez vagy végzett. Az elismeréshez bronzplakett, díszoklevél jár, a díj átadására a városi Semmelweis Napon kerül sor.

„KÖZTISZTVISELŐI DÍJ”

adományozható annak a közigazgatásban dolgozó személynek, aki Budakalászon több éven át kiemelkedő munkát végzett, emelve ezzel a közszolgálati tevékenység színvonalát, és általános elismerést vívott ki az ügyfelek és a szolgáltatást igénybevevők körében. A díszoklevelet a városi Köztisztviselői napon a Polgármester adja át.

„KALÁSZI PAJZS ÉRDEMÉREM”

adományozható a rendvédelemmel, közbiztonsággal foglalkozó és a helyi szinten mértékadó módon feladatot ellátó állami, önkormányzati, rendvédelmi szerv vagy civil szervezet tagjának, illetve civil személyként a rendvédelem és közbiztonság terén kiemelkedőt nyújtó természetes vagy jogi személynek. Az elismeréshez díszoklevél és emlékplakett jár, a díj átadására a városi augusztus 20-i ünnepség keretében kerül sor.

„BUDAKALÁSZ KULTURÁJÁÉRT” díj

adományozható annak a személynek, aki a társadalom- és természettudományok, a kulturális élet, az irodalom, a művészetek (a népzene, a néptánc, a színház, a képző- és iparművészet, az építőművészet, a film- és fotóművészet, kortárs zene, tánc) terén művészi színvonalon végzett alkotó tevékenységet, a város kulturális életének fejlődéséért végzett kiemelkedő tevékenységet, a közművelődés területén több éven keresztül maradandó értéket teremtett. Az elismeréshez díszoklevél és emlékplakett jár, a díj átadására a városi augusztus 20-i ünnepség keretében kerül sor.

„JÓ TANULÓ, JÓ SPORTOLÓ” díj

az ifjúság testi, szellemi nevelése, fejlesztése érdekében egyenlő hangsúlyt fektet a gyermekek tanulmányi és sporteredményeinek ösztönzésére. A díjat egy Budakalászon élő, és/vagy a város általános iskolájának 5-8. évfolyamán tanuló gyermek kapja, aki az aktuális tanévben élen járt a sportban és tanulásban egyaránt. A díjjal díszoklevél, bronzplakett és 30.000 Ft értékű sportszer vásárlási utalvány jár.

Az elismerések odaítélésére Budakalász lakosai közül bárki javaslatot tehet. A javaslatokat legkésőbb 2019. március 22. napjáig, a „Jó tanuló, jó sportoló” díj esetében 2018/2019. tanévet követően 2019. június 30. napjáig lehet személyesen vagy postai úton eljuttatni a Budakalászi Polgármesteri Hivatal (2011 Budakalász, Petőfi tér 1.) ügyfélszolgálatára. A javaslatokat a 14/2011.(IV.04.) önkormányzati rendelet 1. számú, illetve a „Jó tanuló, jó sportoló” díj esetében a 2. számú mellékletét képező NYOMTATVÁNYON kell indoklással, méltatással (legalább 1000 karakter) elkészíteni és benyújtani, úgy, hogy az a díjátadásakor alkalmas legyen a díjazott érdemeinek ismertetéséhez. Az ajánlást szerkeszthető formában  e-mailen is be kell nyújtani.

Budakalász, 2019. február 6.                            Budakalászi Polgármesteri Hivatal

Kép forrása: internet

Kommentek

Legutóbbi hírek

Friss videók, hanganyagok